Add borders
 
 
1. Opret et nyt Image  600 x 600
 
2. Opret et nyt Pixellayer
 
3. Vælg Ellipse Tool ( se gul finger her under ) og lav en cirkel, rectangel eller hvad du nu vil bruge
Her bruger jeg Ellipse
 
 
4. Gå i Layerpanelet ... højreklik på laget med cirklen ... Rasterise
 
5. Tag Flood Select Tool ... tryk et sted uden for cirklen (på dit billede)
 
6. Select ... Invert Pixel Selection
 
7. Tryk Delete på Tasteturet hvis Ellipsen skal fjernes, Normalt ville jeg bruge et billede, men ikke her.
 
8. Gå op i Select ... Outline
 
Outline selection
 lader dig  lave  en ny selection på en tidligere lavet selection.
Når du trykker på Outline så forsvinder selectionen, men den kommer igen når du sætter Radius til et tal.
Radius bestemmer hvor bred kanten skal være. Hvis du trykker i cirkular, så bliver den symetrisk rund
 
På den lille trekant ved  Alignment, der kan du vælge Outside (ydersiden), Inside (indersiden)
eller Centre (midten) Den sidst nævnte, der bliver selectionen delt med lige meget på indersiden og ydersiden.
 
 
9. Højreklik på laget i Layerpaletten ... Rasterize
 
9b. Tag flod fill Tool ... fyld selectionen med farve
 
Nu har du en border
 
Du kan bruge layer effekt fra bunden af Layerpanelet
 
 
Du kan bruge en texture eller et billede til at sætte i rammen
 
Det gør du sådan:
 
1. Gå op i File place
 
2. Brows dig frem til dit billede eller texture
Billedet er nu gemt i din mus
 
3. Lav en markering om dit billede, så vil billedet placere sig på et nyt lag
 
4. Træk og skub i alle sider til du har den del i rammen som du vil have
 
 
5. I Layerpanelet ... højreklik ... Rasterise
 
6. Gå op i select ... invert Pixel Selection
 
7. Tryk delete på tasteturet
 
Nu skulle det kun være rammen der er tilbage på det lag
 
8. Gå op i Select ... Deselect
 
Du kan sætte en effekt på en ramme fra  Layer effects i bunden af Layerpanelet
 
Her har jeg brugt Bevel ... Inner:   
 
Her under er brugt 3D:   
 
her er ændret i colour 
 
 
9. Gå op i Select ... Deselect

10. Gå i File Export to png og gem
 
 
 
 
 
Rehders-Design.dk
©