Colourpalette
 
 
 
Gå ind i Farvepanelet ... fanebladet Colour ( grøn finger )
 
Vælg farver der hvor gul finger peger. Når du dobbelt klikker på cirklen med hullet, så kommer
der en kant omkring det, som du står på i layerpaletten. Se her under:
 
  
 
Hvor bred kanten skal være, det afhænger af tallet i Width. (Det ligger for oven) Se gul finger her under
 
 
 
Du skal altid huske at sætte kryds i Scale with object. Den jeg har sat en rød streg under.
Hvis du ikke gør det så vil stregerne ikke følge billedets størrelse, hvis du skal Resize.
 
I Cirklen vælger du farve som vil fylde din figur på det lag som du står på. Det kræver at det er et vectorlag,
 
Hvis det er et pixellag man har, så skal man fylde med Flood Fill Toll.
 
Den lille kugle kan man trække hen på billedet og samle en farve op med den. Derefter trykker
man på den samme kuglen, for at få den nye farve ind
 
 
Du kan også bruge pipetten til at samle farve op, hvis det er nemmere, men du skal stadig trykke
på den lille farvekugle for at få den ind.
 
 
 
          
Tilbage
 
 
 
Rehders-Design.dk
©