Bjælken for oven
 
 
Bjælken er ikke altid ens, visse ting ændrer sig, alt efter hvad du bruger og har fremme.
 
 
  Affinity Designer er det du starter i. Nr. 2 ikon: Pixel Persona, der arbejder man med pixel lag
og Ikon 3 der eksporterer man, jeg bruger det ikke fordi det er besværligt at bruge.
 
 Her kan du ændre så du ser dit billede som stregtegning eller som pixels
 
 Disse kender jeg ikke endnu, og kan derfor ikke skrive om dem endnu
 
 Boksene her kan sende dig frem og tilbage i lagene
 
  Her Mirror, flip, og roterer du 90 grader
 
 Dette ikon bruger du når du vil flytte et markeret element til venstre, midten eller til højre
 
 
  Kommer senere
 
  med disse ikoner kan man samle to lag, og klippe og fjerne noget
 
Vejledning kan du finde her på linket:  http://rehders-design.dk/affi_ad_joining.htm
 
  Kommer senere
 
 I Fill vælger du om du vil bruge gradient eller farve
I Stroke vælger du farve, en farvet kant uden om det selecterede objekt. Der hvor der står None, der
sætter man tal til hvor bred kanten skal være. Man kan trykke på den sorte streg hvor den røde
tværstreg sidder, for at aktivere den. Der efter kan du sætte tallet.
 
 
 Disse bruger man når man bruger Shapes Ellipse Tools
Convert to Pie, ligner en pizza hvor der er skåret et stykke ud. Convert to Donut laver hul i midten.
 
 Ikon 1 bruges til at rotere. Nr 2 ikon får markeringen til at forsvinde når man flytter noget
Nr 3 ikon der nulstiller man markeringetr. Det vil sige at hvis man har drejet en shapes så rettes markeringen tilbage
 
 Med denne kan du Convertere en Chapes så den kan formes med Node Tool
 
 
 
 
 
 
Rehders-Design.dk
©