Gamle funktioner
 
 
Man kan få nogle af de gamle funktioner ind i de nye psp, og det gør man sådan:
 
Gå op i View .... Custumize
 
Dette her under kommer frem:
 
Tryk på Unused Commands ... se gul finger her under
 
 
Gå til højre side ... brug knappen ... kør op og ned til du finder det du skal bruge ...
se lilla finger her over.
 
 
Jeg har fundet Black and White Points, som jeg bruger meget se gul finger her under:
 
 
Tag fat i ikonet som du vil have op i bjælken for oven i Psp ... hold fast
og ryk op til bjælken, imellem de andre ikoner. Slip når du ser stregen som den gule finger peger på.
 
 
Nu skulle det gerne ligge for oven
 
Luk Commands ned
 
Gå op i File .... Workspace ... save
 
Der kommer en menu frem med dine workspace, hvis du har nogen. Skriv i den hvide linje,
hvad du vil kalde din workspace og tryk Save. Sæt ikke flueben.
 
 
Tilbage
 
Rehders-Design
©