Gradienter:
 
Værd at vide om gradienter
 
Hvis du har mange gradienter kan det være uoverskueligt at finde dem når
det er billeder. Du kan ændre til at vise tekst så det er navnene der vises.
Der efter kan du vælge large eller small thumbnail. (store eller små)
se det blå markerede.
 
 
Du har en foregrounds/baggrunds gradient. Den hedder 000forbag.
Når den er på kan du ændre farverne i gradienten, ved at ændre de
for og baggrunds farver i farvepaletten.
 
 
 
Importere Gradienter.
 
Tryk på det dokument, som den orange finger peger på. Se billedet her under:
 
Tryk på Import i den tekst der kommer frem.
 
En browse åbnes ... Brows dig frem til gradienten.
 
 
Du kan selv lave en ny gradient, ved at trykke på plusset.
Du Sletter en gradient ved, at trykke på minuset ved siden af plusset.
 
 
 
 
 
Rehders-Psp
©