Baggrund
 
 
 
1. Opret et nyt document 825 x 1043px
 
2. Shapes Rectangel: Lav en Rectangel omkring billedet
 
3. For oven ... Convert to Curves
 
4. I den importerede palette  tryk på gradient 1
 
 
5. I layerpanelet:  højreklik ... Duplicate
 
6. Aktiver Move Tool ved at trykke på den
 
7. For oven: Mirror horizontal ( se rød prik her under ) ... Sæt dette lag Opacity 64
 
 
8. Duplicate laget
 
9. I den importerede Gradientpalette2 ...  tryk på gradient 2
 
10. Tag Shapes ... Ellipse Tool, og lav en cirkel ca. som du ser her under:
 
11. I den  importerede Gradientpalette2 ...  tryk på gradient 7
 
Nu skal det se ud som billedet til højre her under
 
   
 
12. Shapes Ellipse Tool : lav to cirkler ca som her under
 
13. I Layer Panelet: marker begge lag
 
14. I den  importerede palette2 ...  tryk på gradient 6
Nu skal det se ud som billedet til højre her under
 
    
 
15. I Toolspanelet: Node Tool  ...
 
16. For oven i Stroke ... sæt denne farve: BF3C0E Og sæt indstillinger som her under:
 
 
17. Pen tool tryk i øverste venstre hjørne og i nederste højre hjørne
 
18. Dobbeltklik på den sidste firkant du satte for at bryde kurven
 
19. I Layer Panelet: højreklik ... Duplicate laget og ryk det lidt :
 
20. I Layer Panelet ... Marker begge lag, og tryk på Move Tool
 
21. For oven: Mirror horizontal ... tryk på den hvor du ser min røde prik. Ryk på plads med Move Tool
 
 
Nu ser mine streger sådan ud:
 
  
 
22. I Layer Panelet:  Marker de grønne streger ... gå op i Layer ... Expand Strokes
 
23. Tegn 4 orange streger med farve: A22C02 ... se billede her under til venstre:
 
 
24. I Layer Panelet:  Marker de orange streger ... gå op i Layer ... Expand Strokes
 
    Nu ser stregerne ud som her:  
 
25. I Layerpanelet: marker alle lag med stregerne ... Højreklik ... Group
 
26. I Layerpanelet: Tryk på gruppelaget ... højreklik ... Rasterise & Trim
 
27. Node Tool : i Stroke, ret  Width til 4,8 ...  lav 4 streger med sort farve, og roter dem med Move Tool,
 som her under, eller som du selv syntes. se på billedet i punkt 37
 
28. I Layer Panel: marker de fire sidste streg layer
 
29. Gå op i Layer ... Expand Stroke
 
30. Mens de endnu er markeret:  I den importerede palette ...  tryk på gradient 3
 
Mit billede ser sådan ud:
 
 
 
31. I Layerpaletten : marker alle lag ... højreklik ... Group
 
Layer Panelet: tryk på grouplaget ... højreklik ... Rasterise & Trim
Nu har du din baggrund.
 
Tutorial til blomsten kan du finde her: https://rehders-design.dk/gradientplay.html
 
 
Tilbage
 
 
Rehders-Design
©