History
 
History fortæller dig alt hvad du har lavet ved dit billede mens psp har været åbent.
Ikke gemte billeder fra i går.
 
 
Hvis den ikke er fremme.
 
Gå op i View ... Palettes ... History
 
Her under kan man se hvad jeg lige har lavet ved mit billede.
 
 
Ud fra det du lige har lavet kan du lave et script af det, til senere brug.
Tryk på den øverste linje ... hold shift knappen nede på dit tastetur og tryk på nederste linje
 
Nu skulle alle linjer være markeret blå
 
Højreklik på en af dem ... Save to Script
 
Dette her under kommer frem:
I filnavn skriver du navnet som du vil kalde scriptet ...  se gul finger her under
 
 
Tryk på gem
 
Når du så vil have den samme effect på et andet billede gør du sådan:
 
se om du har denne her under fremme for oven:
 
 
Hvis du ikke har så gå op i View ... Script ... Der skal være flueben
 
 
Du bruger dit script sådan som beskrevet her under:
 
Gå op til scriptbjælken
 
Tryk på den lille sorte trekant ... se gul finger
 
 
Dette her under kommer frem .... find dit script ... tryk på det
 
 
Nu er dit script klar til at blive kørt ... tryk på den blå trekant for at køre det.
 
 
Scriptet har sat indstillingerne for dig. Kommer der noget frem så trykker du bare på ok.
 
 
Tilbage
 
Rehders-Design
©