Fugl
 
1. Opret et nyt Dokument 800 x 800 pixels
 
Sæt dine farver sådan som her under:
 
 
2. Tag Shape Crescent Tool ( månen ) Lav en figur ca som denne her under. Træk og drrej den med
MoveTool, så den ser ca. sådan ud:
 
 
3. I Layer panelet ... højreklik ... Duplicate
 
4. Move Tool: drej shapen lidt ned mod venstre og ryk den så de sidder ca sådan:
 
 
 
5. Hold CTRL nede og tryk j. Dette vil duplikere laget
Jeg har Duplikeret 20 gange, og det ser sådan ud som her under. Jo flere du duplikerer
 jo bredere bliver vingen
 
  
 
6. Layer panelet: marker alle lag ... højreklik ... Group, og luk Grouplaget
 
7. Shape Crescent Tool igen: Lav en figur ca. som denne. Træk og drrej den med MoveTool, så den ser ca sådan ud:
 
 
 
8. Gå op i Layer ... Expand Stroke
 
9. Layer panelet ... højreklik ... Duplicate
 
10. Med Move Tool: drej shapen lidt ... træk den længere  som den røde her under:
 
 
11. Hold CTRL nede mens du trykker på j 5 gange. Nu skulle det se sådan ud:
 
 
 
12. I Layer panelet ... marker lagene til halen ... højreklik ... Group
 
13. I Layer panelet .... Dupliker group laget med halefjerene
 
14. Gå op i Contextlinjen ... tryk på Flip ... se rød prik
 
15. Move Tool: Drej og ryk, nu ser mit sådan ud:
 
 
16. I Layer panelet ... marker de to Group lag ... højreklik ... Group ... og luk laget
 
17. Aktiver Node Tool ved at trykke på det ( ligger samme sted som Pennen
 
18. I colour panelet sæt farver sådan:  
 
19. I Context linjen tryk i Stroke ... se gul finger. Dette her under kommer frem:
Sæt width til 2. Tryk i Pressure
 
 
20. Dette kommer frem. Hold ALT tasten nede og træk venstre kasse ned til bunden
Tryk på Save profil. Det lukkes når du gør det næste
 
 
21. Pencil Tool: tegn en streg som denne her under. Begynd oppefra og ned:
 
 
 
22. Gå op i Layer ... Expand Strokes
 
23. I Layer panelet ... højreklik ... Duplicate
 
24. Med move Tool : drej den en smule så de sidder som her under.
 
 
25. Hold CTRL nede og tryk på j flere gange, til du har et hoved ca. som her, eller som du selv syntes
Jeg har i alt 30 lag til hovedet
 
 
26. Marker lagene til hovedet ... højreklik ... Group
 
27. MoveTool  drej laget så hovedet sidder som du vil have det
 
28. I Layer panelet ... tryk på Group laget med vingen ... højreklik Duplicate
 
29. Gå op i Contextlinjen ... tryk på Flip ... se rød prik
 
30. Dette duplikerede lag skal trækkes ned under de andre lag
 
31. Med Move Tool: åben Group lagene og sæt sammen til en fugl
 
 
32. Åben Grop lagene på hakket i Layer panelet
 
33. I Layer panelet: gå ind i gruppelagene på skift ... marker lagene
 
34. . Gå til Styles panelet Find en gradient som du vil have på din fugl, og tryk på den
 
35. Gem som Affinity fil, så kan du bruge dem igen med andre farver
 
36. Exporter til png og du har en fugl med transparent baggrund