Bobbel
 
Opret et nyt billede 500 x 500 pixel
 
Tag Ellipse Tool   , tryk på Shift få dit tastetur og lav en cirkel
 
Sæt en tofarvet style ( gradient ) på
 
Tag Transparency Tool 
 
Start i toppen og kør ned over ellipsen
 
 
 
Gå op for oven i gradienten
 
Sæt gradienten til elliptical ... se gul finger her under:
 
 
Tryk i Reverse samme sted (se grøn finger her over)
 
Tag fat i den hvide kugle og flyt den ind i midten af Ellipsen ... træk de sorte kugler ud over
kanten af ellipsen ... så langt at noget af farven bliver i cirklen.
 
 
Tag igen Ellipse Tool og lav en hvid cirkel ... sæt den ca. som her under:
 
 
Tag Transparency Tool  igen som før
 
 
Leg dig frem til det ønskede resultat
 
 
Gå til layerpalettens bund ... tryk på 
Sæt indstillinger som her under og luk Effekt vinduet
 
 
 
 
Tilbage
 
 
 
Rehders-Design
©