Designer Persona:

Persona ligger for oven i Affinity Designer, og ser ud som her under:

Det blå ikon er Designer Persona (Vectorafdelingen. )

Det midterste er Pixelafdelingen. Brug dem ved at skifte efter behov.

 

Her viser jeg de forskelligeTools i Designer Persona til venstre og Pixel Persona til højre

Grunden til at de ikke er ens, det er at Designer Persona kun er til Vector, og Pixel Persona er til Pixel

Designer Persona 

I Designer Persona tegner man, og bruger Shapes.

Pen Tool, og Pencil Tool ... når man tegner med disse værktøjer, dannes der automatisk noder, og du kan ændre formerne med Node Tool  

Du kan oprette Shapes ... Konvertere dem, og ændre dem bare ved at trække og skubbe i noderne.

Shapes skal converteres før man kan bruge Node Tools. Det gør man for oven i Context baren: Convert to Curves:

Hvis man ikke converterer Shapes er der meget man ikke kan, men det er ikke altid at man behøver at gøre det.

Det kommer an på hvad man skal bruge dem til.

For oven i Context Toolbar, er der mulighed for at ændre shapes og så gemme de nye indstillinger ( i nogle shapes )

Skal du have dit navn på dit billede så kan du kun gøre det i Designer Persona, da det er vector

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pixel Persona

Her kan du bruge Flood Fill på et nyt lag

 

Man kan tegne og male med Paint Brush . Du kan bruge viskelæder , selectioner, Smudge og meget andet

De almindelige Tools bruger man som i andre Grafik programmer, det er kun ikonerne der er anderledes

 

Hvis du fører musen hen over Tools vil der stå hvad de hedder, og der vises taster til genveje

 

 Du kan skifte mellem de forskellige Persona som det passer dig, bare ved at trykke på ikonet for oven  

Designer Persona og Pixel Persona kan tilsammen give fantastiske billeder.

Det er let at skifte mellem dem, bare et tryk så er man i den anden.

 

Du kan ikke merge visible i Affinity Designer, men du kan lægge lag i grupper ved at:  marker lagene ... højreklik ... Group

Der efter kan du højreklik på grouplaget ... Rasterise. Det samler lagene

 

Jeg bruger Designer Persona og Pixel Persona på denne måde:

Jeg tegner og farvelægger i Designer Persona. Så går jeg ind i Pixel Persona og lægger lys og skygge på lagene

 

    
Tilbage
 
 
Rehders-Design.dk
©