Afsnit

1. Gradient fyldning med Fill Tool

2. Styles panelet

3. Importere gradienter

4. Sådan laver du din egen gradient

5. Lav din egen Category

6. Gemme egne gradienter i Styles panelet 

7. Fill Layer

 

Da man går fra designer persona til Pixel Persona

Brug af gradienter

Du kan bruge Gradienter på flere måder

1. Gradient fyldning med Gradient Tool

Den ene er hvor du opretter et pixellag og Bruger Gradient Tool

Træk gradienten oppefra og ned til bunden

 

På den lille streg på midten kan du regulere om du vil have mere af den ene eller den farve, og hvor hård du vil

have overgangen mellem farverne. Ved at trykke på stregen kan du tilføje flere kugler til at farve

Denne slags gradient kan ikke gemmes I Styles panelet, den vil blive vist uden farver

Når du har trykket på en farve , kan du gøre farverne lidt transparente

Når du har trykket på en kugle, kan du under farven i Panelet, opacity. Træk knappen til venstre til du syntes det er nok

Se Billedet til højre her under.

På pixellag kan du ikke bruge en gradient fra Styles panelet, men du kan bruge Gradient Tool som jeg har beskrevet det.

mens du har det fremme. Når først du går væk fra laget så, kan du ikke længere ændre farverne på denne slags gradient

2. Styles panelet

Den mere almindelige måde kommer her:

Når man skal bruge Styles (Gradienter) så skal man have en vector at komme den på

Vi siger at du skal lave en baggrund, som du vil sætte en gradient på

Shapes Rectangel Tool: Træk en markering omkring dit billede

Gå til Styles Panelet

Åben din valgte Category, og tryk på den Styles du vil have på. Her under har jeg valgt en med 3 farver

Så længe at det er vector, som jo alle Shapes er., kan du ændre gradienten

 I det øjeblik du ændrer laget til pixel kan du ikke længre ændre gradienten

3. Importere gradienter

Du kan ikke Importere en enkelt Styles (Gradient) men du kan importere en Styles category.

For at importere gør du sådan: Tryk på Styles (ved siden af Layers) under Colour panelet

De lukkede paneler vises som faneblade

Tryk på det lille ikon ... se rød finger ... tryk Import Styles Category

 

Brows dig frem til filen lige som når du henter et billede ind i et program.

Tryk på filen og tryk åbn

Nu vil Category vises og du kan bruge Gradienterne ved at trykke på dem når du samme tid står på Vectorlaget i Layer panelet

Samme sted kan du eksportere dine gradienter så du senere kan få dem ind igen, hvis din Pc går ned

4. Sådan laver du din egen gradient

Opret et nyt billede 

Shapes: Rectangel Tool: Lav en markering om dit billede. Du kan ikke lave en gradient uden vector, derfor skal Shapen på.

Tryk på Fill Tool

For oven i Context Tool Baren: tryk på farvekassen (se rød prik)

 

Dette her under kommer frem: tryk på Gradient

 

På det der kommer frem: tryk på en kugle for at aktivere den til farvevalg. Se gul finger her under

Tryk i farvekassen (Colour) ... se rød finger her under

Farve paletten kommer frem. Jeg syntes selv at HSL Colour Wheel er det bedste at bruge,

Du kan vælge noget andet ved at trykke på den lille trekant ... se rød finger på billede her under:

 

Du kan tage fat i kuglen på ringen og køre den rundt med ringen, for at vælge anden farve, eller bare trykke et sted

Hvis du vil bruge en farvekode, kan du vælge RGB Hex Sliders. Der er flere muligheder af valg

Du kan tilføje nye kugler ved at trykke på linjen mellem kuglerne og sætte farve på

5. Lav din egen Category

For at få styr på dine egne Gradienter, er det en god ide at oprette din egen Styles Category

Gå til Styles panelet ... Tryk Styles

Du kan lave din egen Gradient mappe sådan tryk på det ikon hvor du ser den grønne finger pege

Vælg: Add Styles Category ... se gul finger

Der er nu kommet en ny Category frem og den hedder unnamed

Tryk på det lille ikon i højre side igen som før, og på Rename Category

Der kommer en lille boks frem ... skriv navn i boksen og tryk ok. Se rød finger

Når du laver nye gradienter, så skal du åbne din Gradient mappe før du gemmer dem.

De vil altid blive gemt i den kategori der er åben i Styles panelet

6. Gemme egne gradienter i Styles panelet 

Du kan lave dine egne Styles (Gradienter)

I Styles panelet ... tryk på den lille trekant ... Træk Scrollbaren ned til du finder din egen Styles Category

For at få en gradient ind i din Styles Category, så gør du sådan:

Vi går ud fra at du har et billede med Vector lag og med en gradient på

Tryk på papiret i højre øverste hjørne af panelerne… ser rød prik her under teksten

Tryk på Add Style from selection

Nu ligger gradienten i din Category

Nu skulle du gerne vide det meste om Styles/Gradienter

 

 
 
Rehders-Design.dk
©