Karikatur: hund med Liquify
 
 
Billedet kan hentes på linket her under, og det er gratis:
 
https://pixabay.com/da/photos/hund-trist-venter-gulv-trist-hund-2785074/
 
Åben billedet i Affinity Photo
 
Højreklik på laget ... Rasterise
 
Persona for oven til venstre: tryk på ikonet hvor du ser jeg har sat den røde plet
 
 
Du kommer ind i menuen Liquify
 
Liquify effekterne ... Deafult indstillingerne er gode, så det er mest size man ændrer
 
Tryk på Pinch Tool i venstre side: 
 
I højre side: jeg har valgt at fjerne hak i Show Mesh, da jeg syntes at det er nemmere at se hvad jeg laver,
måske syntes du at det er nemmere med hakket.
 
Sæt indstillinger som du syntes passer. Size: den grønne cirklen viser hvor stor den skal være i forhold til øjet.
Når du har tilpasset cirklen så tryk og hold museknappen nede til øjet har den rette størrelse.
Er det ikke nok så gør det igen.
 
 
Indstillingerne her er kun vejledende. I fanebladet Brush sætter du størrelsen
 
Dette ligger i højre side
 
 
Gør det på begge øjne
 
Punch Tool ( ligger under den du lige har brugt )
 
Gør på samme måde som før. Cirklen skal være større end næsen
 
Tryk indtil næsen har den ønskede størrelse
 
Push Forward Tool: træk og skub i mulen i siderne, så den bliver bredere
Det var så min udgave som du kan se for oven, på det færdige billede.
 
 
Tilbage
 
 
Rehders-Design.dk
©