Styles Category skal du importere før du begynder. Se her hvordan du gør:
 
 https://rehders-design.dk/affi_importgradient.html
 
Matrialet kan du hente her:  
 
1. Opret et nyt Document  800 x 625
 
2. Shapes:Rectangel ... Lav en rectangel omkring hele dit billede
 
3. Gå til Styles ... Category : Unicorngirl ... tryk på Styles 1
 
4. I Layer panelet ... højreklik ... Rasterise
 
5. Node Tool:    ( Ligger samme sted som pennen )
 
6. Tryk i rubrikken med stregen
 
 
Sæt indstillinger som her under:
 
 
7. Pen Tool: tryk på den lille sorte trekant ... se gul finger til venstre
 
 
8. Tryk i kanten i i venstre side ... tryk så i højre side
Nu skulle det se sådan ud:
 
 
9. I Context linjen for oven ... tryk Close curve ... se gul finger her under:
 
 
10. I Layer panelet ... Duplicate
 
11. Move Tool: ryk linen ned som på billedet som her :
 
 
12. hold CTRL nede og tryk J så mange gange at til stregerne når ned i bunden. Linjerne flytter sig aftomatisk nedad
 
 
13. I Layer panelet ... marker alle lag med linjerne ... højreklik ... Group
 
14. I Layer panelet tryk på group laget .... Rasterise & Trim
 
15.  I Layer panelet ... Merge down. Nu skulle de to lag være samlet i et lag
 
16. Shapes Ellipse Tool ... lav en ellipse ca som her under
 
 
17. Gå til Styles ... Category : Unicorngirl ... tryk på Styles 1
 
18.  I Layer panelet .... Rasterise
 
19.  I Layer panelet .... duplicate ... sæt laget Blend: Screen og opacity 20
 
20. I Layer panelet ... højreklik ... Merge down
 
21.  I Layer panelet i bunden ... tryk fx ... sæt hak i 3D ... indstillinger som her under:
 
22. Husk hak i Scale with Object
 
 
23. Åben filen: 12-5-06cebarre2_sw  ... højreklik på den  ... Copy
 

24. Gå over på dit arbejdsbillede igen ... højreklik på det ... Paste

Tilpas størrelsen med Move Tool ... sæt tuben på plads
 
 
25. I layer panelet ... sæt laget Blend Mode: Hardlight
 
26. Gå op i Filters ... Lighting ... sæt indstillinger som her under, og tryk Merge
 
 
27. I Layer panelet ... træk laget ned under ellipse laget ... slip laget lige bag det lille billede på stregen
mellem lagene. Se rød prik:
 
 
28. Copy/Paste tuben  XBA~ Indigo Wake Unicorn Wind, på samme måde som før
 
29. Arrange ... Flip Horizontal ... sæt tuben på plads

30. Med Move Tool ... tilpas størrelsen til ellipsen
 
31. Træk Unicorn laget ned under laget med ellipsen som før
 
32. I Layer panelet ... sæt laget  Blend Mode ... multiply
 
33. Gå til layerpaletten ... duplicate ... sæt dette lag Blend Mode ... Luminocity
 
34. I Layer panelet i bunden ... tryk fx ... sæt hak i 3D ... indstillinger som her under:
 
. Husk hak i Scale with Object
 
 
35. Copy/Paste tuben FairyPoppet1-jc  på , på samme måde som før. Giv samme Outer Shadow som før
 
36. I layer panelet ... højreklik ... Merge Visible
 
37. I layer panelet ... højreklik ... Duplicate
 
38. Med Move Tool ... træk billedet ud over kanterne, så ellipsen går helt ud til kanten, i alle 4 sider, som her under:
 
 
 39. I layer panelet ... højreklik ... Rasterise
 
40. Gå op i Filters ... Distort ... Mirror ... sæt number of mirrors til 8 og tryk Apply
 
 
41. Gå op i Select ... Select all
 
42. Gå op i Select ... Outline ... sæt indstillinger som her under, og tryk Apply:
 
 
43. Gå op i Select ...  Invert Pixel selection
 
44. Tryk Delete på dit tastetur
 
45. Gå op i Select ... Deselect
 
46. I Layer panelet i bunden ... tryk fx ... sæt hak i 3D ... indstillinger som her under:
 
. Husk hak i Scale with Object
 
 
47. Åben hjørnet ... Copy/Paste til dit billede ... sæt hjørnet på plads i øverste venstre hjørne
 
48. Hold CTRL nede og tryk på j 1 gang, så du har to hjørner
 
49. Gå op i Arrange ... Align right
 
50. Gå op i Arrange: Flip Horizontal
 
51. I Layer panelet ... højreklik ... Merge Down
 
.52.  Hold CTRL nede og tryk på j 1 gang
 
53. Gå op i Arrange ... Align bottom
 
54. Arrange: Flip Vertical
 
55. Sæt dit navn på billedet og gem det
 
 
 
 
Rehders-Design
©