Tegnet look
 
Du kan hente det gratis billede her:
 
 
1. Åben billedet
 
2. Layer panel ... højreklik ... Rasterise
 
3. Layer panel: højreklik ... Duplicate
 
4. Stå på det duplicatede lag
 
Gå op i Layer ... New Adjustment layer ... Black and White ... sæt indstillinger ... og tryk Merge
 
 
5. Gå op i Filters: Detect ... Detect Edges
 
6. Gå op i Layer ... Layer invert ( genvej: CTRL I )
 
7. Paint Brush Tool: Hvid farve
Indstillinger her er til når billedet er i fuld størrelse. Hvis du gør det mindre skal width også ændres
 
 
8. Tegn på de sorteste streger så de bliver mere grå. Jeg har gjort det på nogle af de yderste streger, venstre side af skægget,
kinderne og panden
 
   
 
9. I Layerpanel .. sæt laget Blend: Soft Light
 
10. I Layer panel: højreklik på laget ... Merge Visible
 
11. Gå op i Tone Mapping ... Persona ... se rød prik
 
 
I højre side: sæt indstillinger og tryk Apply. Indstillinger her under, passer til mit billede.
Hvis du bruger et andet billede så skal du ændre indstillinger som passer til det.
 
 
12. Gå op i File ... Eksport dit billede til jpg og gem
 
 
Tilbage
 
 
 
Rehders-Design
©