"Babykick"
 
Gregs Factory 2 hentes her   Hvis det ikke er der så søg det på nettet
Tuberne hentes her
 
Gregs Factory skal i Plugins mappen
Alle tuberne skal åbnes og ligge fremme i Psp.
 
1. Opret et nyt billede 550 x 400
 
2. Fyld det med farven: #0e2e0a
 
3. Gå op i Effect......Texture....blinds.... sæt farven til:  #4a8c0a :
 
 
4. Gå i Blinds igen fjern flueben i horizont og tryk ok
 
5. Gå op i Effect.....Plugins.....Gregs Factory 2.....Pool shadows med disse indstillinger:
 
 
6. Blinds igen uden flueben i horizontal. Sæt farven til:   #c2c514 og tryk ok
 
 
 
7. Opret et nyt lag
 
8. Tag selections Tool og lav en bord  fyld med denne farve:  #c2c514
 
 
9. Gå op i Effect.....Plugins.....Gregs Factory 2.....Pool shadows og tryk ok
 
10. Fjern selectionen
 
11. Gå op i Effect....3D Effect.....Drop Shadows med disse indstillinger:
 
 
12. Gå igen op i Drop Shadows og sæt minus foran 1 begge steder
 
13. Duplicate og ryk den lidt til højre
 
14. luk baggrundslayeret
 
15. Tryk på et af de åbne  layers og merge visible
 
16. Åben underste lag igen
 
17. Tryk på den ene border og tag Selections tool og marker det øverste af toppen på  borderne
 
 
18. Tryk delete
 
19. Fjern selectionen
 
20. Gør det samme for neden af borderne
 
21. Selecter nu på tværs, et stykke nede på borderne, som på billedet
 
 
22. Tryk delete
 
23. Fjern selectionen
 
24. Gentag det samme hele vejen ned, igen og igen med nogenlunde samme afstand
 
25. Fjern selectionen
 
Det skulle gerne ligne dette:
 
 
Hvis der er noget tilbage for neden som kun er halv størrelse så marker
den del med selections tool, og tryk delete.
 
26. Gå i layerpaletten ..... højreklik .... duplicate
 
27. Gå op i image.....Mirror
 
28. Gå op i Edit....Copy
 
29. Gå op i Edit....Paste new layer
 
30. Gå op i Image ....Rotate....Free rotate med disse indstillinger:
 
 
 
31. Tag Move og ryk borden op mod toppen af billedet. Se billede for oven
 
32. Gå i layerpaletten ..... højreklik .... duplicate
 
33. Gå op i image.....Flip
 
34. Ryk også denne border ned på plads med move, se billede under
 
 
 
35. Merge visible
 
Nu skal alle tuberne på, du kan se her når du er færdig om du har opacityen på det rigtige tal i
tubelagene. Tag dig ikke af at dine layere ikke er ens med mine, det er kun opacityen du skal tjekke
 
 
36. Tryk på tuben stor blomst
 
37. Gå op i Edit....Copy
 
38. Tryk på dit arbejdsbillede
 
39. Gå op i Edit....Paste as new layer
 
40. Tag Move og ryk blomsten mod venstre så der blir plads til babytuben i den anden side
 
41. Gå til layerpaletten og sæt opacity til 20
---------------------------------------------------------------------------
 
42. Tryk på tuben baby
 
43. Gå op i Edit....Copy
 
44. Tryk på dit arbejdsbillede
 
45. Gå op i Edit....Paste as new layer
 
46. Træk babylaget under stor blomst og ryk den på plads
 
47. Gå til layerpaletten og sæt opacity til 20
---------------------------------------------------------------------------
 
48. Tryk på tuben blomst 2
 
49. Gå op i Edit....Copy
 
50. Tryk på dit arbejdsbillede
 
51. Gå op i Edit....Paste as new layer
 
52. Ryk den ned på plads i højre hjørne
 
53. Gå op i Effect....3D Effect.....Drop Shadows med disse indstillinger:
 
 
54. Gå til layerpaletten og sæt opacity til 88
 
---------------------------------------------------------------------------
 
55. Tryk på tuben:  DL_EricKincaid_SunnyDayFairy05SM.psp
 
56. Gå op i Edit....Copy
 
57. Tryk på dit arbejdsbillede
 
58. Gå op i Edit....Paste as new layer
 
59. Ryk den hen i venstre side, og giv den samme drop shadows som blomst 2
 
60. Gå til layerpaletten og sæt opacity til 90
 
61. Gå op i Image....Add border...flueben i symmetric sæt tallet på 4 og sæt farve til rød
 
62. Tag Magic wand og tryk i den røde kant
 
63. Tag Flood fill og fyld med farven:  #c2c514
 
64. Gå op i Effect Plugin....Gregs Factory Output ll .... pool shadows og tryk ok
 
65. Gå op i Effect.....3D Effect.... Outher Bevel med disse indstillinger:
 
 
66. Merge visible
 
67. Skriv dit navn for oven. Jeg har brugt skriften:  Old English Txt
selecteret den og brugt Pool Shadows
 
68. Merge all
 
 
    Tilbage
 
 
Rehders-Design
©