Bjælken for oven
 
Når du ser denne vejledning så er det kun det som jeg selv kender der vil være beskrevet her.
 
 
Bjælken er ikke altid ens, visse ting ændrer sig, alt efter hvad du bruger og har fremme.
 
 
  Affinity Designer er det du starter i. Nr. 2 ikon: Pixel Persona, der arbejder man med pixel lag
og Ikon 3 der eksporterer man, jeg bruger det ikke fordi det er besværligt at bruge.
 
 Her kan du ændre så du ser dit billede som en stregtegning eller som pixels
 
 1. Synkroniserer standard indstillinger. 2. Synkroniseres til gemte standarder
 
 Boksene her kan sende dig frem og tilbage i lagene
 
   1. Flip horizontal, 2. Flip vertical.  3. Roter 90° mod venstre. 4. Roter 90° mod højre
 
 Dette ikon bruger du når du vil flytte et markeret element til venstre, midten eller til højre
 
 
Når du aktiverer Hesteskoen (magneten) så vil der vises streger når du har to ting som du vil sætte på linje.
Når du rammer det rigtige sted vises stregerne. De grønne streger lodret og de røde vandret
 
 
  med disse ikoner kan man samle to lag, og klippe og fjerne noget
 
Vejledning kan du finde her på linket:  http://rehders-design.dk/affi_ad_joining.htm
 
  Kommer senere
 
For oven:
 I Fill vælger du om du vil bruge gradient eller farve
I Stroke vælger du farve, en farvet kant uden om det selecterede objekt. Der hvor der står None, der
sætter man tal til hvor bred kanten skal være. Man kan trykke på den sorte streg hvor den røde
tværstreg sidder, for at aktivere den. Der efter kan du sætte tallet. Du kan fjerne stregkanten ved at sætte til o,
eller ved at lukke farven i Farvepanelet
 
 
 Disse bruger man når man bruger Shapes Ellipse Tools
Convert to Pie, ligner en pizza hvor der er skåret et stykke ud. Convert to Donut laver hul i midten.
Indstillinger ændres i Context baren for oven
 
 Ikon 1 bruges til at rotere. Nr 2 ikon får markeringen til at forsvinde når man flytter noget
Nr 3 ikon der nulstiller man markeringetr. Det vil sige at hvis man har drejet en shapes så rettes markeringen tilbage
 
 Med denne kan du Convertere en Shapes så den kan formes med Node Tool
 
 
 
 
 
 
Rehders-Design.dk
©