Blandede farver
 
 
Materialet kan hentes her:
 
Disse filer her under ligger i materialet :
 
 + en gradient
 
Tuberne åbnes i Paint Shop Pro
Gradienten skal i mappen: Documents\Corel PaintShop Pro\17.0\Gradients
i ældre psp: Gradienten skal i mappen: My PSP Files\Gradients
 
 
1. Opret et nyt billede 850 X 625 pixels
 
2. Gå til Gradienter ... find Gradient. !Bubble_rehder ... sæt indstillinger som her under, og tryk ok:
 
 
3. Tag Flood Fill Tool ... fyld billedet med gradienten
 
4. Gå op i Artistic Effects ... Neon Glow ... sæt Detail til 90 ... Opacity til 80 og tryk ok
 
5. Gå op i  Effects ... Texture Effects ... Weave ... sæt indstillinger som her under og tryk ok:
farven er:  #1a7ac8
(I nogle Psp kan der være en farve i Cap Color, det har ingen betydning når der ikke
er hak i Fill Caps)
 
 
6. Gå op i Artistic Effects ... Colored Foil ... sæt indstillinger som her under og tryk ok
 
 
7. Opret et nyt lag
 
8. Gå op i Selections ... Select all
 
9. Åben billedet Tile_jr og Gå op i Edit ... Copy
 
10. Gå tilbage på dit arbejdsbillede
 
11. Gå op i Edit ... Paste into Selection
 
12. Gå til layerpaletten ... sæt Blend Mode til Hard Light
 
13. Bliv i Layerpaletten ... højreklik på laget ... Merge Visible
 
14. Gå op i Selections ... Select None
 
15. Åben tuben: WS1-FL_FonsG_Leaves040710.psp... Højreklik i bjælken for oven på tuben ...
tryk Copy i det der kommer frem
 
16.  Gå over på dit arbejdsbillede ... Højreklik i bjælken for oven ... tryk Paste as new layer
 
17. Ryk bladene på plads ca. som her under:
 
 
18. Gå til layerpaletten ... sæt Blend Mode til Overlay
 
19. Bliv i layerpaletten ... højreklik ... Duplicate ... Nu har du to lag med blade
 
20. Gå op i Image Mirror ... Mirror Horizontal  (I ældre psp Image ... Mirror)
 
21. Ryk bladene på plads i øverste venstre hjørne ... se på mit færdige billede
 
22. Bliv i layerpaletten ... stå på øverste blad lag ... ret  Blend mode til Hard Light
 
23. Åben tuben: WS1-FL_Vector_Flowers090810... Højreklik i bjælken for oven på tuben ...
tryk Copy i det der kommer frem
 
24. Gå over på dit arbejdsbillede ... Højreklik i bjælken for oven ... tryk Paste as new layer
 
25. Gå op i Image ... Resize  323x237 pixel ... ingen hak i Resize all layers
 
26. Ryk blomsterne på plads i nederste venstre hjørne
 
27. Gå i layerpaletten ... sæt Blend mode til Hard Light
 
28. Sæt tuben med damen på billedet på samme måde som i punkt 23 og 24
 
29. Ryk hende på plads
 
30. Gå til layerpaletten ... højreklik på laget med damen ... Duplicate
 
31. Bliv i layerpaletten ... sæt Blend mode til Soft Light
Det er vigtigt at du ikke flytter på damen efter dette punkt
 
32. Tjek at alle andre tuber er på deres plads
 
33. Gå til Layerpaletten ... højreklik ... Merge Visible
 
34. Gå op i Image ... Canvas Size ... sæt indstillinger som her under og tryk ok:
Husk at trykke i midten hvor du ser pilene for neden. (Det lys blå markerede.)
I skal kun sætte tal ved width og height. De andre tal forneden har ingen betydning,
og skal ikke bruges.
 
 
34. Bliv i Layerpaletten ... højreklik ... Duplicate
 
35. Tag Pick Tool ... træk i de fire firkanter i midten af alle sider, så billedet bliver fyldt ud
 
36. Gå op i Layers ...Arrange ... Send to bottom
 
37. Gå til Layerpaletten ... tryk på nederste lag
 
38. Gå op i Adjust ... Blur ... Gausian Blur sæt tallet til 35
 
39. Gå til layerpaletten ... højreklik på nederste lag ... Duplicate
 
40. Gå op i Image Mirror ... Mirror Vertical  (I ældre psp: Image ... Flip)
 
41. Gå op i Image ... Mirror ... Mirror Horizontal (I ældre psp: Image ... Mirror)
 
 
42. Gå til Layerpaletten ... sæt laget Opacity ca.55
 
43. Gå til Layerpaletten ... tryk på øverste lag
 
44. Gå op i Effects ... 3D Effects ... Drop Shadow ... sæt indstillinger som her under:
 
 
45. Gå op i Drop Shadow igen ... sæt minus foran 1 tallet i Vertical og horizontal, og tryk ok
 
46. Skriv dit navn på billedet
 
47. Gå til Layerpaletten ... højreklik ... Merge All
 
48. Gå op i Image ... Add Borders ... hak i symmetric ... vælg en mørk farve fra
billedet ... sæt tal til 1 og tryk ok
 
 
Tilbage
 
 
Rehders-Design
©