Blå Stjerner
 
1. Opret et nyt dokument 1500 x 900
 
Zoom ud, så du kan se dit billede
 
2. Former rektangel: Lav et rektangel omkring dit billede
 
3. Opret et nyt lag
 
4. Flood Fill Tool: Fyld med sort farve
 
5. I bunden af ??Layer panelet: tryk på timeglasset ... se de røde pile på skærmbilledet her under:
 
i det, der kommer frem: tryk på : Add Noisej:
 

 

Sæt Indstillinger som her under, og tryk merge:

6. Layer panel: træk Noise laget ned under laget med rectangelen... slip det bag det lille billede på laget

Nu skulle det se sådan ud: Hvis lagene er lukkede, så åbn på den lille grå trekant som her:

 

7.Tryk på laget under Rectangelen ( se blå markerede her over

8. Og nu skal du zoome ind til 100% ... Det gør du med musens hjul, eller i View for oven

9.Layer panel i bunden : tryk på Adjustment .. i det der kommer frem, og tryk på Level

 Indstil Gamma til 0, og Black Level, som du syntes. Jo højere tal, jo flere stjerner forsvinder

Jeg har min på 55%. Luk det  ned i krydset

10. Tryk på Rectangelen ... højreklik ... Rasterise

11. Go op i Select ... Tonal Range ... Select Highlights

12. Lad selectionen sidde indtil jeg skriver andet

13. Gå op i Select ... Grow/Shrink ... sæt Radius til 2 og tryk Apply

14. Gå op i Select ... Feather ... sæt Radius til 2 og tryk Apply

15. Flood Fill Tool ... Indstillinger som her under. Husk ingen flueben i Cortiguous

16. Zoom ind, og fyld selectionerne med farve: 00BADA ... den fylder alle de små selectioner

når der ikke er hak i Cortiguous

17 Gå op i Edit ... Copy

18. Gå op i File... New from Clipboard

Nu har du stjernerne for sig selv

Bliv på det nye billede

19. Go op i Select ... Tonal Range ... Select Highlights

Nu er det kun det lyse i midten der bliver selecteret

20. Flood Fill med hvid farve

21. Gå op til Select ... Deselect 

22. Gem som png

Jeg satte mine stjerner på en blå baggrund, og satte laget Blend: Color Dodge

Stjernerne vil se ud som på mit færdige billede

 

Se også denne tutorial til små stjerner:

http://rehders-design.dk/stars_affinity.html

 

Tilbage

 

Rehders-Design ©