Customise

Customise: Er når du kan gemme dine egne ting, eller tilpasse til dit eget behov

Oppe i View finder du de ting som du selv kan vælge. Customise Toolbar, og Customise Tools

De ligger for neden når du trykker på View. Se rød og grøn pil her under:

Customise Toolbar: De vigtige ting som man bruger, de er allerede fremme, men du kan vælge om du vil have

tekst under de forskellige ting. Det gør du for neden på den lille sorte trekant ... vælg:  Icon and text og tryk Close

Se pilene her under:

 

Du kan også vælge hvilke Tools du vil have fremme. F.eks. Shapes som du ofte bruger.

Du kan vælge hvordan Tools skal vises, i en eller to rækker. Det gøres for neden. Se nederste røde pil

Number of Columns. Jeg har foretrækker  to rækker i

 

Tilbage

 
Rehders-design©