Dolls
 
Matrialerne hentes her
Plugins Gregs Factory hentes her    Hvis det ikke er på linket så søg det på nettet
 
Gregs lægges i din Pluginsmappe
Tuberne skal åbnes i psp
 
1. Opret et nyt billede 200x200
 
2. Fyld med denne farve:  #a87af2
 
3. Gå i Effects ... Plugins ... Gregs Factory Output ll ... Pool Shadows med disse indstillinger:
 
 
4. Gå igen i Gregs Factory og tryk ok
 
5. Gå op i Effect ... Image Effects ... Seamless tiling med disse indstillinger:
 
 
6. Gå igen op i Seamless Tiling ... flyt prikken fra Mirror til corner
 
Nu har du en pattern som du skal bruge senere ... minimer den
------------------------------------------------------------------------------
 
7. Opret et nyt billede 500x500
 
8. Fyld med denne farve:  #a87af2
 
9. Gå i Gregs Factory Output ll ... Pool Shadows med disse indstillinger:
 
 
10. Gå op i Effects ... Texture Effect ... Blinds med disse indstillinger:
farve: #c0c0ff
 
 
11. Gå igen i Blinds ... flueben i Horizontal
 
12. Gå i Effects ...  Gregs Factory Output ll ... Pool Shadows og tryk ok
Nu skulle det se ca sådan ud:
 
 
 
13. Luk layeret på øjet i layerpaletten
 
14. Sæt tuben a-dozi's-210 på i øverste højre hjørne.
Hjørnerne får farven selv om laget er lukket.....og kan ses når laget bliver åbnet igen
 
15. Gå til layerpaletten ... sæt Blend Mode til Luminance legacy
 
16. Gå til layerpaletten ... højreklik ... Duplicate
 
17. Gå i Image ... Flip
 
18. Gå op på samme hjørne igen og tryk på hjørnet med Move
 
19. Gå til layerpaletten ... højreklik ... Duplicate
 
20. Gå i Image ... Mirror
 
21. Gå til layerpaletten ... højreklik ... Duplicate
 
22. Gå i Image ... Flip
 
23. Nu skulle der gerne sidde en i alle 4 hjørner.
 
24. Merge visible
 
25. Åben det underste layer igen
 
26. Opret et nyt layer
 
27. Tag Selections Tool
Tryk på Custum Selection ... ikonet ved mit røde kryds
 
 
28. Sæt disse tal:
 
 
29. Gå til farvepaletten og gå i Pattern
 
30. Find Current Pattern som du selv har lavet og sæt disse indstillinger:
 
 
31. Tag Flood Fill og fyld selectionen
 
32. Gå op i Effect ... 3D Effect ... Drop Shaddows med disse indstillinger:
Farve: #B617F7
 
 
33. Gå op i Drop Shadows igen og sæt minus foran 1 i Vertical og Horizontal
 
24. Select none
 
25. Gå til layerpaletten ... Blend Mode: Luminance Legacy
 
26. Gå til layerpaletten ... højreklik ... Duplicate
 
27. Gå op i Image ... Mirror
 
28. Tag  Paint Brush Tool
 
29. Tryk på den lille sorte trekant ved mit røde kryds
 
 
30. Nu er dine brushes kommet frem
 
31. Tryk på penslen for neden ved mit røde kryds (billedet under)
 
 
32. Skriv iscrystal der hvor jeg har skrevet blomst, det er navnet på den.
 
 
33. Tryk ok
 
34. Merge visible
 
35. Opret et nyt layer
 
36. Gå igen i brushes
 
37. Find iscrystal som du lige har lavet og sæt disse indstillinger:
 
 
Din Pattern skal være i forgrundsfarven.
 
38. Tryk med Paint Brush samme sted et par gange, på toppen af den aflange som du lige har lavet. Du må ikke flytte på musen mellem dine tryk
 
Tag move og ryk blomsten på plads på toppen
 
39. Gå op i selections ... Select all
 
40. Gå op i selections ... Float
 
41. Gå op i selections ... Defloat
 
42. Gå i Drop Shadows og tryk ok (farve står fra før)
 
 
43. Gå i Drop Shadows igen og sæt minus før 1 i Horizontal og Vertical
 
44. Select none
 
45. Gå til layerpaletten ... sæt Blend Mode til: Luminance Legacy
 
46. Gå til layerpaletten ... Duplicate
 
47. Gå op i Image ... Mirror
 
48. Gå i Image ... Add border 4 ... rød farve
 
49. Tag Magic Wand og tryk i borderen
 
50. Gå op i Effect ... 3D Effect ... Outher Bevel med disse indstillinger
 
 
51. Select none
 
52. Gå i Image ... Add border 1... farve: #7a65aa
 
53. Tag tuben: GraffixLover og sæt den på... se på mit billede
 
54. Gå til layerpaletten ... sæt Opacity på 44 ... Blend Mode: Luminance Legacy
 
55. Tag tuben: dolls og sæt den på som på mit billede
 
56. Gå til layerpaletten ... sæt Opacity på 80 ... Blend Mode: Luminance Legacy
 
57. Sæt navn på med Fonten Neck Candy og disse indstillinger:
 
 
Gå i Drop Shadows som i punkt 42 og 43
 
Merge visible
 
 
Tilbage
 
Rehders-Design
©