Egen Brushes Category

Måske er det en god ide at du opretter din egen Brush kategori, så du kan gemme de
brushes som du selv laver
 
Brushes ligger for oven ved Colourpanelet ... se blå prik her under:
 

Sådan laver du din egen Category
 
1. Tryk på papiret se rød pil til højre her under teksten
 
2. Tryk på Create new Category
 
 
Din nye Category vil komme frem i højre side, og den vil stå med navnet; Brushes
 
3. Du kan omdøbe den ved at trykke på det lille papir, og Rename Category
 
Når du har trykket Rename Category, så kommer der en lille skriveboks frem, se billedet her under teksten
 
4. Skriv det ønskede navn på din nye kategori (Category) og tryk ok
 
 
For at vælge en anden Category ... tryk på den lille trekant ( se grøn pil her under )

 

For at importere en eksisterende gemt Category ... tryk på papiret ... Import Brushes.

Brows dig frem til den gemte Category ... tryk på den, og den vil selv køre ind i Programmet

Dette kommer frem, tryk ok, og den ligger i Kategorierne

Brushen vil ligge nederst Hvis du har sorteret efter Date. Hvis du har sorteret efter navn (Name), står det alfabetisk

 

Tilbage

 
Rehders-Design.dk
©