Fejlfinding: Affinity Photo

 

Det der står i fejllisten her under, det er fra egne erfaringer

 

De vigtiske ting at vide er dem med lys gul skrift her under

1.    Når du åbner et billede:

           Start altid med at gå til Layer panelet (Layerpaletten) … højreklik … Rasterise, Hængelåsen forsvinder og du kan rykke billedet

Når hængelåsen er på, så er billedet låst fast til laget, og kan ikke rykkes. Når det ikke er Rasteriset så er der visse ting som man ikke kan lave på billedet

2.    Når der er noget som du ikke kan, så sæt Move Tool på først, eller tryk på Genvej: v

 

3.    For at selectere en tube: hold CTRL nede mens du klikker på det lille billede i Layerpanelet

 

4.    Når du åbner et nyt tomt dokument (billede) så er der ingen lag som kan bruges , så opret et nyt lag

 

5.    Brushes bruges på et nyt lag

6. For at kopiere noget som du har selecteret, så skal laget rasterises i Layer panelet. Ellers kopierer den hele billedet

7. Går tingene helt i stå for dig: Tjek i Layer panelet, at du står på et lag , hvis du har fået trykket et sted hvor der ikke er noget

Så står du ikke længere på et lag

 

Effekterne virker ikke

 

Tjek i Layer panelet, at du står på et lag , hvis du har fået trykket et sted hvor der ikke er noget

Så står du ikke længere på et lag

 

 Programmet lukker ned eller svarer ikke

 

Hvis programmet lukker eller ikke svarer så kan det være af denne grund:

Du har trykket på noget, og den er ikke færdig med at tænke

Du har for mange store tunge Assets (assets som hører til Programmet er meget store )

Affinity er et stort program, har du for mange andre programmer åbne så kan der mangle hukommelse,

det plejer den dog at sige.

Svarer programmet ikke, så kan du lige så godt genstarte det.

 Programmet kan sættes til at åbne sidste billede du havde fremme i Edit ... Preference ...

Fanebladet General ... se rød pil her under

 

Du kan ikke rykke på det der er på dit billede

 

Tjek om der sidder en hængelås på laget i Layer panelet. Hvis der gør så Rasterise laget, eller tryk på låsen

 

Et vectorlag er pludselig blevet til et Pixellag

 

Hvis du bruger brushes på et vector lag, så ændres laget automatisk til et pixel layer,

Nogle gange opretter Affinity et ekstra lag, men desværre ikke altid

Man skal altid oprette et pixellag før man bruger Paint brush Tool, hvis programmet ikke selv gør det 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Arrange menuen virker ikke

 

Når du skal spejlvende ( Mirror ) , eller gøre noget andet i Arrange for oven, så skal du først trykke på Move Tool ( genvej v ),

Ellers virker Arrange ikke

 

Selectioner

 

Hvis en selection ikke vises , så tjek disse ting:

Tjek at Feather står til 0 ... det er i de fleste tilfælde der det går galt

Når featheren står højt , så er selectionen mindre, og den kan forsvinde helt. Men rolig, den er der. så du skal bare fortsætte

Husk at fjerne selectionen når du er færdig med den, selv om du ikke kan se den

 

 En selecteret ting på et billede kan ikke kopieres til et nyt lag, hvis laget ikke er Rasterlayer.

Når det ikke er et Rasterlag så vil hele laget blive kopieret , selv om din selection bare er et lille område

så husk at Rasterise laget, hvis noget ikke virker

(I Layerpanelet: Højreklik ... Rasterise for at få et rasterlag)

 

For at selectere en ting på et lag: Hold CTRL nede , og tryk på det lille billedepå laget i Layer panelet

( Det virker som Float/Defloat i nogle grafikprogrammer )

 

Brush tool virker ikke:  

 

Opret altid et nyt lag når du skal bruge Brushes

Hvis du glemmer det, og har tegnet en masse så er det svært at gå tilbage til det rigtige sted.

Når du ikke opretter det nye lag, så vil du male direkte på billedet, og så kan du F.eks. ikke bruge Blend mode

Når du skal bruge Brushes, så er det sort og hvid farve der er på, så hvis du skal bruge en

anden farve så husk at ændre farven.

Når du har trykket på din brushes, så tryk på Brush Tool igen hvis der ikke sker noget

Tjek også at farven ikke er lukket, og at den ikke er helt hvid

Hvis den er lukket så tryk på farven i paletten, eller sæt farvekode

Visse brushes er til Smudge eller til andre Tools , men så vil det blive vist på den valgte brushes

som her under

 

Når ingenting virker

 

Det kan ske at man får trykket et sted på billedet hvor der ikke er noget at trykke på, så kan man smutte af laget

Så hvis noget ikke virker : tjek altid at du står på et lag, og det rigtige lag         

Kan du ingen fejl finde så genstart programmet

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Move Tool 

Når du trykker på noget på et billede med flere lag, så skifter man lag bare ved at klikke på en ting på billedet med MoveTool.

Men hvis der ligger noget oven på feks. et overlay, så må man gå i Layer panelet, og trykke på laget der

Movetool bruges til at flytte og Trække og skubbe i facon, men også til andre ting

Det kan ske at du trykker på noget i dit billede, som du ikke kan flytte. Det vil ske hvis du har noget på et andet lag,

som ligger over det lag du skal bruge. Du kan i stedet lukke lagene over, eller trykke på Move Tool igen

 

Du kan ikke rykke ting på et lag når det er et group layer ... så er det hele gruppen du arbejder på

Men du kan åbne dit group layer, og trykke på det enkelte lag

 

Til gengæld har et Group layer den fordel, at alle de lag der ligger i gruppen kan flyttes på en gang

For at lave en gruppe så marker lagene i Panelet ... højreklik ... Group

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Når du skal duplikere et lag mange gange, så er det smart at holde CTRL nede og trykke J

alle de gange det skal Duplikeres. Skal du kun have duplikeret 1 lag så højreklik ... Duplicate, i Layer panelet

 

Hvis du laver blomsterblade kan du tegne et, eller bruge shapes. Hvis du bruger en shapes ... tryk MoveTool efter

du har duplikeret den, ellers er Shapen stadig aktiveret

 

 Hvis du duplikerer blomsterbladet 1 gang og drejer bladet med move tool

 Så vil det tredie  blomsterblad dreje sig selv. Dur det ikke så prøv igen, det kræver lidt øvelse

 Nogle gange virker det først tredie gang,   

 

 Tilbage