Fejlfinding: Affinity Photo

 

Effekterne virker ikke

 

Prøv at Rasterise laget i Layer panelet

 

 Programmet lukker ned eller svarer ikke

 

Hvis programmet lukker eller ikke svarer så kan det være af denne grund:

Du har trykket på noget, og den er ikke færdig med at tænke

Du har for mange store tunge Assets

Affinity er et stort program, har du for mange andre programmer åbne så kan der mangle hukommelse,

det plejer den dog at sige. Svarer programmet ikke, så kan du lige så godt lukke det.

 Programmet kan sættes til at åbne sidste billede du havde fremme i Edit ... Preference ... Fanebladet General

 

Du kan ikke rykke på det der er på dit billede

 

Tjek om der sidder en hængelås på laget i Layer panelet, hvis der gør så Rasterise laget, eller tryk på låsen

 

Hvis du bruger brushes på et vector lag, så ændres laget automatisk til et pixel layer,

eller også opretter Affinity et ekstra lag. Den gør det ikke altid selv

I stedet kan du duplikere vectorlaget, arbejde på det nye lag, og træk det ind i vectorlaget på højre side af det lille billede i Layer panelet

 

Man skal altid oprette et pixellag før man bruger Paint brush Tool, hvis programmet ikke selv gør det 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvis du tegner et træ eller andet i Vector og skal have lys og skygge på, så opret altid et nyt lag til det

Du kan tegne udenfor alt det du vil hvis du bag efter gør sådan:

 

I layer panel: træk laget med lyset og skygge ned under laget med træet, og slip med musen på stregen mellem lagene

Det skal være på højre side af det lille billede i layerpanelet

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Når du skal spejlvende i Arrange, så skal du først trykke på Move Tool ( genvej v ),

Ellers virker det ikke

 

Selectioner

 

Hvis en selection ikke vises , så tjek disse ting:

Tjek at Feather står til 0

 En selecteret ting på et billede kan ikke kopieres til et nyt lag, hvis laget ikke er Rasterlayer.

Når det ikke er et Rasterlag så vil hele laget blive kopieret , selv om din selection bare er et lille område

så husk at Rasterise laget, hvis noget ikke virker

(I Layerpanelet: Højreklik ... Rasterise for at få et rasterlag)

 

For at selectere en ting på et lag: Hold CTRL nede , og tryk på det lille billedepå laget i Layer panelet

( Det virker som Float/Defloat i nogle grafikprogrammer )

 

Brush tool ikke virker:  

 

Opret altid et nyt lag når du skal bruge Brushes

Hvis du glemmer det, og har tegnet en masse så er det svært at gå tilbage til det rigtige sted.

Når du ikke opretter det nye lag, så vil du male direkte på billedet, og så kan du F.eks. ikke bruge Blend mode

Når du skal bruge Brushes, så er det sort og hvid farve der er på, så hvis du skal bruge en

anden farve så husk at ændre farven.

Når du har trykket på din brushes, så tryk på Brush Tool igen hvis der ikke sker noget

Tjek også at farven ikke er lukket

Hvis den er lukket så tryk på farven i paletten, eller sæt farvekode

Visse brushes er til Smudge eller til andre Tools , men så vil det blive vist på den valgte brushes

 

 

Når ingenting virker

 

Det kan ske at man får trykket et sted på billedet hvor der ikke er noget at trykke på, så kan man smutte af laget

Så hvis noget ikke virker : tjek altid at du står på et lag, og det rigtige lag       

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Når du bruger Pen Tool til at tegne, så husk altid at lukke curverne. For at bryde curven helt så tryk på Node Tool og på Break curve for oven 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Move Tool 

Når du trykker på noget på et billede med flere lag, så skifter man lag bare ved at klikke på en ting på billedet med MoveTool.

Men hvis der ligger noget oven på feks. et overlay, så må man gå i Layer panelet, og trykke på laget der

Movetool bruges til at flytte og Trække og skubbe i facon, men også til andre ting

Det kan ske at du trykker på noget i dit billede, som du ikke kan flytte. Det vil ske hvis du har noget på et andet lag,

som ligger over det lag du skal bruge. Du kan i stedet lukke lagene over, eller trykke på Move Tool igen

 

Du kan ikke rykke ting på et lag når det er et group layer ... så er det hele gruppen du arbejder på

Men du kan åbne dit group layer, og trykke på det enkelte lag

 

Til gengæld har et Group layer den fordel, at alle de lag der ligger i gruppen kan flyttes på en gang

For at lave en gruppe så marker lagene i Panelet ... højreklik ... Group

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Når du skal duplikere et lag mange gange, så er det smart at holde CTRL nede og trykke J

alle de gange det skal Duplikeres. Skal du kun have duplikeret 1 lag så højreklik ... Duplicate, i Layer panelet

 

Hvis du laver blomsterblade kan du tegne et, eller bruge shapes. Hvis du bruger en shapes ... tryk MoveTool efter

du har duplikeret den, ellers er Shapen stadig aktiveret

 

 Hvis du duplikerer blomsterbladet 1 gang og drejer bladet med move tool

 Så vil det tredie  blomsterblad dreje sig selv. Dur det ikke så prøv igen, det kræver lidt øvelse

 Nogle gange virker det først tredie gang,   

 

 Tilbage