Brugen af Joining object Geometry
 
Ikonerne her under ligger for oven i Affinity, og er kun aktive når du har markeret to Vectorlag på en gang
Fælles for dem alle i Joining Object er at du skal have markeret 2 eller flere lag i Layer panelet, af gangen.
.
 
Jeg har valgt at bruge to shapes, en Rectangel og en stjerne ... Rectangelen nederst
 
Jeg trækker Stjernen lidt ind i Rectangelen, som du kan se her under:
 
 
For at markere flere lag af gangen skal du holde Ctrl inde mens du trykker på lagene
 
Når du trykker på ikon 1 Add, så samles de 2 lag til 1 lag, og de tager farve som nederste markerede lag
 
 
Jeg har en sort baggrund på et nyt lag, for bedre at kunne se hvad jeg laver.
 
Det første lille billede her under er det originale
 
Jeg har to Shapes, en på hvert sit lag, og den røde overlapper den hvide.
 
Dette er det originale billede som er brugt i alle billederne her under teksten:
 
 
 
Add nr.1: lagene samles og  får farven som den underste shapes
        
Substract nr. 2: Det som overlapper forsvinder men efterlader et hul i underste Shape
 
Intersect: ikon 3: Det der overlapper bliver tilbage, og det tager farve som den underste Shape
 
Xor ikon 4: Det hele bliver der, men det bliver skåret i stykker. Nr. 5 lige sådan
Geometry lader sig kun gøre på Vector
 
Her under er et eksempel til:
 
 
 
 
Tilbage
 
 
Rehders-Design.dk
©