AFFINITY PHOTO
 

 

Affinity Photo: Gradienter Effects, brushes Layer panel, og Colour panel ligger i højre side

 

Når du åbner et nyt billede eller tube, så Rasterise ved højreklik i Layer panelet, eller for oven i Layer

Ellers kan det ske, at der er ting der ikke virker på laget

Når du Merge Visible skal du også Rasterise, hvis du skal arbejde videre på billedet

 

Blend Mode i Layer panelet

Når du bruger Blend Mode så kan du se virkningen på dit billede, når du fører musen hen over de forskellige Blend

 

Effekter fra Layer panelets bund:

Den første er en maske, den bruges i forbindelse med Selectioner og rettelser på Effekt lagene

Rød prik er Adjustment:  justeringer af lys contrast og farver , og mange andre ting

Grøn prik: Fx er 3D, Gausian Blur, Bevel, Shadow; Outline og flere andre

Den med blå prik : Indeholder lidt af hvert b.l.a. Ligthing

Den med orange plet: Opret et nyt lag

Du kan viske ud i effekterne. Hvis du bruger dem fra bunden af Layer panelet, så bliver de liggende som et effekt lag, over hele dit billede.

Hvis du skal bruge dem på et enkelt lag, så skal effekt laget trækkes ind i laget, som det skal bruges på.

Når du trækker effekterne ind det andet lag, så slip dem bag det lille billede i Layer panelet

  

Når du lukker en effekt fra layer panelet skal du bare lukke den i krydset, til senere rettelse, men i det tilfælde,

så skal det ind i det lag som effekten skal være på.

Hvis du ikke skal rette indstillingerne senere, så kan du trykke Merge på effekten med det samme

 

Effekterne ligger også for oven

 

Inpainting

Der findes et Tools Inpainting Tool som kan fjerne små og store ting på billedet, bare ved at farve på dem

Det er især godt at tube med. Samme sted ligger der andre gode tools

 

Merge Visible

Når du bruger Merge Visible, så lægger det sig som et nyt lag øverst i Layer panelet.

I realiteten kan du delete de underliggende lag. Du kan også lade dem ligge, de vil ikke genere

 

Overlag

Hvis du skal lave lys eller farve på en del af en tube så opret altid et nyt lag, til at farve lys på.

I stedet for at fjerne det der går uden for tuben, så kan du trække laget ind i tuben, som beskrevet før. Det der er udenfor

kan ikke længere ses

Persona

I  Affinity Photo er der en Liquify Persona Minder om Warp, Develop Persona, en

Tone Mapping Persona, og en Export Persona.

I Tone Mapping kan man få sine billeder til at se helt fantastiske ud

 

Selectere

Når du skal selektere en tube: Tryk på tasten CTRL … hold den nede mens du

trykker på det lille billede i laget. Nu skulle den gerne være selekteret

 

Spejlvende : Arrange ... Flip Horizontal

Hvis du skal spejlvende noget, så skal MoveTool aktiveres først. Aktiver med et lille V

på dit tastatur. Du finder Flip Horizontal og Vertical i Arrange for oven
 
 
Hue Saturation og Lightness hedder Recolour i dette program
Du finder det i Layer for oven ... New Adjustments layer ... Recolour
 
 
 
Rehders-Design.dk
©