Gradientleg
 
Matrialerne kan hentes her
Betsy Flanagan dobbeltklikker du på og minimerer
Jette-lektion11 lægges i Plugins ...Eye Candy 4000 ... Eye Candy 4000 Settings ....glass
CT_anime_baby.psp åbnes i Psp
 
 
Højreklik på printscreenet her over og gem som
Du skal starte med selv at lave en gradient med 9 farver
og det gør du sådan:
 
Åben det printscreen i Psp som du lige har gemt
 
1. Opret et nyt billede 550x325
 
2. Tag Flood Fill Tool og sæt din forgrundsfarve til denne farve: #f6d4f6
Sæt baggrundsfarve til denne farve: #d2d3fe
 
3. Gå ind i gradienter og tryk på Edit
 
4. Find foreground-background
 
 
5. Sæt disse indstillinger:
For nogen Pspbrugere sidder gradienten omvendt og så sætter i bare flueben i Invert. Den rosa skal sidde øverst
 
 
6. Fyld billedet med Gradienten
 
7. Åben Gradient igen
 
8. Gå ind i edit:
 
 9. Tryk på New og skriv navn som du vil have på gradienten og tryk ok.
 
 
 
Nu er gradientstriben ensfarvet
 
10. Tryk på det blyantlignende ikon hvor der står 1. , vi kalder den en anode    
 
 
11. Tryk så i den rectangle hvor du ser min grønne pil
Nu har du samlet en farve op og sat i gradienten
 
12. Tryk dernæst et lille stykke til højre, og et lille stykke til højre igen.
 
13. Så endnu en gang . Fortsæt sådan til du har 9 anoder 
 
 
14. Tryk på anode 2 ... derefter på nummer 2 anode på mit printscreen som du lige har gemt
så skulle farven gerne gå ind i gradienten.
 
 
15. Tryk på anode 3...derefter på nummer 3 anode på mit printscreen
 
16. Tryk på alle 9 anoder og vælg farverne fra Printscreenets anoder.
 
17. Gå op for oven hvor du trykkede på new og tryk nu på export, og dette billede kommer frem:
 
 
18. Skriv navnet som du har givet den, og tryk export. Nu skulle den gerne ligge sammen med dine andre gradienter.
 
19. Hvis den ikke gør det så skal du trykke på import  ... finde gradienten i den menu der kommer frem, og trykke på den.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nu kan vi fortsætte på billedet
 
20. Tag Text Tool og sæt disse indstillinger:
 
 
21. Sæt nu din mangefarvede Gradient på baggrundsfarven
Brug første style til venstre sæt angle til 270 ... Repeats: 9 ... Flueben i Invert
 
22. Sæt forgrundsfarven til samme gradient men
sæt angle til 0 ... Repeats: 9 ... Flueben i Invert
 
23. Skriv dit navn
 
24. Gå i Effect ... 3 D Effect ... Drop Shadow med disse indstillinger:
1
-1
45
0,00
 
25. Gå op i Selections ... Select all
 
26. Gå op i Selections ... Float
 
27. Gå op i Selections ... Defloat
 
28. Gå i Plugins ... Eye Candy 4000 ... Glass ... Preset : jette-lektion11 (finder du i settings for oven) den Presets sætter selv tallene
 
Hvis du ikke har EY 4000 kan du bruge Eye Candy 3 eller 3.1 med disse indstillinger i stedet for den anden:
 
 
29. Select none
 
30. Tag Magic Wand og tryk et sted udenfor dit navn
 
31. Gå op i Selections ... Invert
 
32. Stil dig på nederste layer
 
33. Opret et nyt layer
 
34. Fyld selectionen med gradienten fra forgrundsfarven
 
35. Select None og crop, men kun i siderne, da der skal være plads til tuben
 
Nu skulle det se sådan ud:
 
 
36. Luk baggrundslaget og Merge Visible
 
37. Gå op i Edit ... Copy
 
38. Gå op i Edit ... paste as new Image
 
39. Save det nye billede som Psp Animations shop fil
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
40. Gå ind i Animationsshop (AS) og åben det billede du lige har gemt
 
41. Gå op i Effects ... Image Effects og sæt disse indstillinger:
 
 
42. Tryk ok
 
43. Tryk på første billede i animationen
 
44. Tryk Delete
 
45. Så skulle der gerne være 12 billeder tilbage i animationen
 
46. Hold programmet åbent og lad Animationen ligge
 
47. Gå tilbage til Psp igen på det andet billede
 
48. Åben alle layers
 
49. Slet laget med navnet 
 
50. Gå op i Selections ... Select All
 
51. Gå op i Selections ... Modify ... Select Selection Borders 2
 
52. sæt gradienten angle 318 og fyld selectionen med den
 
53. Select none
 
54. Duplicate Baggrundslaget 11 gange så du har 12
 
55. Gem billedet som Psp Animations shop fil
 
56. Åben nu også dette billede i AS
 
57. Gå over på billedet med navnet
 
58. Gå op i Edit ... Select all
 
59. Gå op i Edit ... Copy
 
60. Gå nu over og tryk på det store billedets blå linie for oven
så det blir aktiveret
 
61. Gå op i Edit ... Select all
 
62. Gå op i Edit ... Paste into selected frame
 
63. Før nu navnet hen på baggrunden og tryk for at sætte det af
 
64. Lad As være åbent og lad billedet ligge
 
65. Gå ind i Psp
 
66. Åben tuben med pigen
 
67. Gå i Drop Shadow med disse indstillinger:
1
-1
44
18.84
 
68. Duplicate laget 11 gange således at du har 12 lag
 
69. Gem som Psp Animations Shop
 
70. Åben nu billedet med pigen i AS
 
71. Edit ....Select all
 
72. Edit copy
 
73. Gå over på billedet med navnet
 
74. Edit ....Select all
 
75. Højreklik ... Paste into selected Frame
 
76. Før nu pigen hen på navnet og tryk for at sætte hende af
 
77. Nu skulle hun gerne sidde på alle billeder i animationen
Er hun ikke det så må du prøve at copy -paste igen
 
78. Gå op i Animation Frame Properties sæt hastigheden til 20
 
 
 
 
Rehders-Design
©