Import af gradienter

 

DENISH DANSK

For at få en gradient ind sammen med de andre gradienter, så gør du sådan:

Gå til Panelerne i højre side ... tryk på fanebladet Styles så gradienterne kommer frem

Se rød klamme under teksten

Tryk på papiret i højre øverste hjørne af panelerne… se den røde pil her under teksten

I det der kommer frem: tryk på Import Styles Category ... se den røde pil

Brows dig frem til filen lige som når du henter et billede ind i et program.

Tryk på filen og tryk åbn

Nu vil den sige til dig at den er tilføjet.

 

ENGLISH:

To get a gradient in with the other gradients, do this:

Go to the Panels ... press the Styles tab to show the gradients

Tap the paper in the right corner of the panels... see purple dot here under

Press Import Styles Category

Brows your way to the file just like when you download a picture into a program.

Tap the file and tap open the file

Now it will tell you that it is added.

 

 
 
Rehders-Design.dk
©