NamiGirl
 
Materialet kan hentes her:
 
Nami.gdr er en gradient og skal importeres i gradienter.
 
Nami.PspSelection skal i din selections mappe
 
butterflyes_jr,  flower3_jr,  flowers1_Nami_jr,  Flowers2_Nami_jr,
glitter_jr,  globeting_jr,  pigestatue_jr,  lace9b_jr er alle tuber
 
Namigirl_jr.psp skal først åbnes i slutningen af toturialen, og i Animationsshop.
 
1. Opret et nyt Image 800x625

2. Gå til Gradienter ... find gradient: Nami ... sæt disse indstillinger:
 
 
2b. Fyld billedet med gradienten.

3. Gå op i Effect ... Texture Effect ... mosaicantic med disse indstillinger:
 

4. Gå op i Adjust ... Blur ... radial blur
 

5. Gå op i Adjust ... Smart Photofix ... sæt photofix preset til Default
Sæt der efter  Saturation i Photofix til minus 40. De andre indstillinger skal ikke røres.

6. Opret et nyt lag

 
7. Gå op i Selections ... Load/Save selection... Load Selection from Disk:
Find selectionen: Nami

8. Fyld selectionen med denne farve: #8768aa

9. Gå op i Selections ... Modify Contract 5

10. Fyld selectionen med gradienten ... sæt disse indstillinger:
Læg mærke til ændringerne fra før
 

11. Gå til layerpaletten ... sæt laget opacity 80

12. Gå op i Selections ... Select none

13. Sæt tuben gitter på et nyt lag

14. Gå op i Effect 3D Effect ... Drop Shadows:
sort farve
1
minus1
75
0.00

15. Sæt tuben lace9b på for neden, ryk den ud over kanten . Se på mit billede

16. Gå op i Layers ... Duplicate

17. Gå op i Image ... Flip

18. Sæt flowers1_jr på et nyt lag, og ryk den ned i venstre hjørne
Den må ikke gå op i den ovale figur

19. Sæt  tuben med statuen på et nyt lag og ryk den ud i højre side
 
Gå op i Effect 3D Effect ... Drop Shadows
farve: #2e1b92
14
14
31
25.00

20. Sæt tuben flowers2 på et nyt lag for neden af statuen

21. Drop Shadow som før
22. Sæt tuben globeting på et nyt lag oven på glaskuglen
23. Træk laget ned under laget med statuen

24. Sæt flower3 på et nyt lag, og ryk op på statuens blomster under glaskuglen
25. Giv Drop Shadow som før
26. Stil dig på laget med statuen og visk det ud som ses under blomsterne

27. Sæt sommerfugle på som du ser på mit billede

28. Gå op i Adjust ... Sharpness ... Sharpen
 
29. Giv Drop Shadow som før
 
30. Selecter og kopier en af sommerfuglene til et nyt lag

31. Ryk den til øverste venstre hjørne

32. Sæt dit navn eller vandmærke på billedet

33. Gå op i Image ... Add Border1 ... sort farve ... hak i Zymmetric

34. Add Border 4 farve:  #8768aa ... hak i Zymmetric
 
35. Gå op i Image ... Resize 88%
 
36. Gå op i Adjust ... Sharpness ... Sharpen
 
37.Gå til Layerpaletten Duplicate 5 gange så du har 6 lag ialt
 
38. Gem som psp Animationsshop:
 
 
Animationsshop
 
1. Gå i Animationsshop
 
2. Åben billedet Namigirl og billedet som du lige har gemt
 
3. Aktiver Namigirl
 
4. Gå op i Edit ... Select all
 
5. Gå op i Edit Copy
 
6. Gå over på det andet billede
 
7. Gå op i Edit ... Select all
 
8. Gå op i Edit ... Paste into selected Frame
 
9. Sæt pigen i venstre side i kanten af ellipsen ...se mit billede
 
10. Gå op i Animation ... Frame Properties 15
 
11. Tryk på billedets frame med de lukkede øjne
 
12. Gå op i Animation ... Frame Properties 100
 
13. Tryk på det sidste billede til højre
 
14. Gå op i Animation ... Frame Properties 250
 
 
15. Gem billedet


Tilbage

 

Rehders-design

©