Noise
 
Matrialerne hentes her
JA-RobPohl_Temtations03-mac-3.pspimage, Fairy17_AS.psp,
 
og kt_waterlilly-2.psp er tuber
Preset_colorbalance_color-jette Skal i din Presets mappe
Xhume (BRK).ttf Åbnes og minimeres
Det der står med rødt, er det som i skal gøre i Psp9, da Color Balance
ikke fungerer på samme måde som i 10 og 11.
 
 
1. Opret et nyt Image 550x400
 
2. Fyld med denne farve: #412491
 
3. Gå op i Plugins ... Gregs Factory Output ll ... Pool Shadows:
 
 
4. Pladser:  kt_waterlilly-2.psp i venstre side i toppen på et nyt lag
 
5. Gå til layerpaletten ... Blend mode: Difference
 
Det næste punkt dur ikke i Psp9, og vi har indtil nu ikke kunne finde samme
farve andre steder. Gør i stedet sådan:
Gå op i Adjust ... Hue and Saturation ...Colorize ... Hue 40 ... Saturation 255
Det blir ikke helt samme farve, men det ser godt ud.
 
6. Gå op i Adjust ... Colorbalance
 
7. Find presets for oven: corlor-jette og tryk på den
 
8. Tryk ok
 
9. Sæt laget opacity 87
 
10. Nyt layer
 
11. Pladser tuben:  JA-RobPohl_Temtations03 og giv Drop Shadows:
sort farve
minus 1
1
100
0,00
 
12. Nyt layer
 
13. Pladser tuben:  Fairy17_AS ... se på mit billede
 
14. Merge visible
 
15. Tag Text Tool og sæt disse indstillinger:
 
 
16. Luk forgrundsfarven og tag en mørk farve fra den lilla blomst
 
17. Sæt dit navn på som på mit billede
Hvis du har sat indstillingerne rigtigt så er navnet selecteret.
 
18. Gå i Effect ... 3D Effect ... Outher Bevel:
 
 
19. Select None
 
20. Merge visible
 
21. Gå op i Selections ... Select all
 
22. Gå op i Selections ... Modify ... Select Selection Borders 4
 
23. Fyld selectionen med en mørk farve fra den lilla blomst
 
24. Gå i Outher Bevel og tryk ok
 
25. Selections ... Select none
 
26. Tag Magic Wand og sæt disse indstillinger:
 
 
27. Tryk rundt omkring i det lilla på blomsterne som her under, (ikke i midten)
 
 
28. Tryk også i det hvide i feens hår og pletterne på hendes kjole
 
29. Lad selectionen blive på
 
30. Gå til layerpaletten og Duplicate laget 2 gange
 
31. Luk de to øverste lag  og stil dig på det underste layer
 
32. Gå i Adjust ... Add/Remove Noise ... Add noise:
 
 
33. Luk nu laget og stil dig på det midterste lag (åben laget)
 
34. Gå i Add Noise igen og ret tal til 50
 
35. Luk laget og stil dig på øverste layer (åben laget)
 
36. Gå i Add Noise igen og ret tal til 60
 
37. Åben alle lag
 
38. Select None
 
39. Giv alle lag Adjust ... Sharpnes ... Sharpen
Det er vigtigt at du står på de rigtige lag når du gør det
 
40. Gem billedet som Psp Animationsshop
 
41. Åben det nu i Animationsshop
 
42. Gå op i file ... Save as
 
 
 
Tilbage
 
 
Rehders-Design
©