Overlay med billeder
 
Når du har åbnet et billede, og vil have et billede overlay på, så gør du sådan:
 
På dit billede aom du skal bruge som overlay ... højreklik på billedet ...Copy
 
Højreklik på dit arbejdsbillede billede ... Paste
 
Hvis Overlay billedet er større end dit arbejdsbillede, så gør tilpas det med Move Tool, ved at  skubbe kuglerne ind
med det område du vil have af billedet.
 
 
Hvis du ikke skal have Overlay af hele billedet, så skub det kun ind med det, som du skal beholde
 
Hvis du har noget uden for billedet til slut, så højreklik på laget i Layer panelet ... Rasterise & Trim
Nu vil det overskydende forsvinde
 
Sæt Overlayeret Blend ... Jeg har sat mit Overlay til Screen se resultatet på billedet  øverst
 
Det første billede er det originale, det ved siden af er Overlayer, og det sidste er resultatet.
 
 
Du kan feks bruge en stjernehimmel som er på et sort lag, og sætte den Blend til Screen. Da baggrunden under stjernerne
er sort, så vil den sorte farve forsvinde, når man bruger Blend screen
 
Billedet her under er et stjernebillede som min søn har taget
 
 
 
Jeg har sat mit stjernebillede på det øverste stykke med himlen, og sat laget Blend til screen. Jeg viskede de stjerner ud,
som sad på  træerne. Der efter har jeg brugt Curves for at få et mindre antal stjerner på. 
Det gør du ved at trække Curven nedad som her under teksten. så bliver det mørkere og skjuler nogle af stjernerne
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehders-Design.dk
©