Priscilla
 
Valentine_jr er en gradient og skal importeres
StarSwirlBG.PspMask er en maske og skal lægges i din maskemappe
Resten af filerne er pspbilleder
 
Materialet kan hentes her
 
1. Opret et nyt image 900x700
 
2. Fyld med sort farve
 
3. Opret et nyt layer
 
4. Gå op i gradienter... find Valentine_jr
 
 
5. Fyld laget med gradienten
 
6. Gå op i Layers ... Load/Save Mask ... Load mask from disk
 
 
7. Gå til layerpaletten højreklik ... delete ... sig ja til det skilt der kommer frem
 
8. Gå til Layerpaletten ... højreklik ... Merge group
 
9.Tag selections Tool ... freehand ... sæt disse indstillinger:
 
 
10. Tegn en selection ca. sådan:
Når du slipper selectionen så bliver den større og det skal den blive.
 
 
11. Tryk Delete på tasteturet
 
12. Gå op i Selections ... Select None
 
13. Tegn så en selection om øverste del af masken
 
 
14. Gå op i Edit ... Copy
 
15. Tryk delete
 
16. Gå op i Edit ... Paste as new layer
 
17. Gå op i Selections ... Select None
 
18. Ryk den nye del ned til underste del. De må ikke overlappe hinanden
 
19. Kanten du ser øverst her under på den røde del, den skal du fjerne ved at
selectere den, og trykke delete.
 
 
20. Stil dig på laget med den nederste maskedel (lag2 nedefra)
 
21. Gå til Layerpaletten ... højreklik ... Duplicate
 
22. Gå op i Image ... Flip
 
23. Gå op i Image ... Mirror
Nu skulle det se sådan ud:
 
 
24. Merge Visible
 
25. Gå op i Adjust ... Brightness and Contrast ... Clarify 20.
( I psp9 må du måske gøre det flere gange da det ikke har tallet 20.)
 
26. Sæt stars2_rehder på for oven af masken, på et nyt lag ... sådan:
 
 
27. Sæt star_rehder på for neden på et nyt lag
 
28. Gå til Layerpaletten ... højreklik ... Duplicate
 
29.  Ryk de to stjerner på plads  for neden ... se på mit færdige billede
 
30. Sæt roserne på på et nyt lag . Sæt dem som du ser på mit færdige billede.
 
31. Sæt damen på et nyt lag
 
32. Gå op i Image ... Resize ca. 68% ingen hak i resize all layers
og sæt damen på plads.
 
33. Skriv dit navn på billedet ... Gradienten skal sidde på baggrundsfarven
 og forgrundsfarven lukkes
 
34. Se om tuberne sidder de rigtige steder
 
35. Gå op i Image ... Add Borders ... farve: #ff0000 ... hak i Symmetric ...
sæt tal til 3 og tryk ok.
 
36. Gå op i Image ... Add Borders ... sæt tal til 30 ... farve sort 
 
37. Tag Magic Wand ... Feather og tolerence skal stå til 0
 
38. Tryk i den sorte border
 
39. Gå op i Effect ... Reflections Effect ... Kaleidoscope:
 
 
40. Gå op i Effect ... 3D Effect ... Inner Bevel:
 
 
41. Gå op i Selections ... Select None
 
 42. Gå op i Image ... Add Borders ... farve: #ff0000 ... hak i Symmetric ...
sæt tal til 3 og tryk ok.
 
43. Gå op i Image ... Resize ca. 82%
 
Gå op i Adjust sharpen hvis den bliver utydelig.
 
 
 
 
Rehders-Design
 
©