Spotlight
 
Du kan hente billedet her
 
1. Åben dit billede og gå til layerpaletten ... højreklik ... dublicer 5 gange,
så du har 6 lag
 
Kald lagene 1- 6 . Det
   gør du ved at højreklikke på lagene og rename. (Omdøbe)
 
2. Gå til pluginfiltre - Filterfactory-Gallery-U - Bulgind edge shader.
   Brug disse innstillinger:

3. billede 1 - CentreShading -   40 - Edge Shading 0

billede 2 - CentreShading -   74 - Edge Shading 27

billede 3 - CentreShading - 110 - Edge Shading 33

billede 4 - CentreShading - 135 - Edge Shading 58

billede 5 - CentreShading - 110 - Edge Shading 33

billede 6 - CentreShading -   74 - Edge Shading 27

4. Læg en ramme på det første billede og dublicer laget 5 gange, således
    at der er en ramme til hvert billedelag.
 
5. Kald dem ramme 1-6 (Rammen skal have hakket i outside)

6. Træk rammerne så der ligger skiftevis en ramme og et billede.
    Rammelaget øverst.

7. Luk alle lag fornær en ramme og et billede.

8. Tryk med højre museknap på det billedelag som er åbent og merge
    visible. Nu er der et lag der og det hedder merged.

9.  Luk det lag du lige har merged og åben det næste billede og ramme.
    Luk det og åben de næste. Sådan gør du til de alle er  merged.
 
10. Gem nu i filer / gem som.

11. Åben dit gemte billede i AnimationsShop

12. Gå op i Edit-select all

13.  Gå op i animation - Frame properties og ændre tallet til 200.

14. Gem billedet. Når du her gemmer som, så bliver det til en animation.

God fornøjelse


Du kan også bruge Gregs Factory output-Spotlight med indstillingerne:
Det er kun Focus der skal ændres.
 
1.Focus 227
2.Focus 207
3.Focus 190
4.Focus 159
5.Focus 190
6.Focus 207
 
 
Tilbage


Rehders-Design
©