Tonemapping
 
Du kan hente billedet her:
 
 
Åben billedet i Affinity Photo
 
Start med at zoom det 100%. Det gør du for oven i View:
 
 
For oven: gå op i Tone Mapping Persona ... se rød prik her under:
 
 
Sæt indstillinger som du kan lide, eller brug mine som her under på screen:
Hvis du bruger et andet billede så er disse indstillinger måske ikke de rigtige.
Du kan også bruge de preset der ligger i venstre side. Pas på ikke at overdrive effekterne
 
 
For neden i Layer panel: Adjustments ... Brightness / Contrast:
 
 
Sæt Brightness til minus 30% og tryk Merge ( Merge samler laget med effekten )
 
 

Gå op i View studio ... sæt hak i stock

Srock ligger nu i panelet ... tryk på Stock

I stock panelet : vælg Unsplash ... hvis ikke det er fremme så tryk på den lille trekant ... se gul finger

I søgelinjen: skriv sky og tryk returntasten på dit tastetur ... se rød prik her over.

Nu skulle billederne gerne være fremme

Tryk på billedet som du ser jeg har sat gul finger ved her under. Du kan vælge et andet, hvis du ønsker det

Tag fat i billedet og træk det over på dit billede

 

Zoom ud så du kan se markeringen når du står på laget

Move Tool: skub billedet ind i alle sider. Når du har gjort det så kan du zoome ind igen til 100%

Mit ser sådan ud nu:

Jeg har valgt at skubbe min markering som her, da det giver de bedste farver for mig

I Layer Panelet: sæt laget Blend ... Overlay:
 
Sæt dit navn på billedet og gem
 
 
Gem dit billede
 
 
 
Rehders-Design
©