Om Transform-panelet

I Transform - panelet kan man ændre, størrelser, rotere eller skærer layer indholdet præcist. 

For at bruge Transform, så skal Move Tool være aktiveret

 

Transform-panelet viser indstillinger, der er anvendt på laget

Transform  panelet:

Anchor point selector – transformationer udføres fra det valgte punkt. Klik på et punkt for at vælge. 

Hvis layer indholdet har et tilpasset rotationscenter, vil det blive ignoreret, hvis denne vælges

X_ Horizontal position. Forøgelse af værdien flytter lagindholdet til højre.

Y _Vertical position. Forøgelse af værdien flytter layer indholdet ned på siden.

W_ Width. Justerer lagets bredde i forhold til det valgte punkt.

H_ Height. Justerer lagets højde i forhold til det valgte punkt

Link—Når det er aktiveret, justeres bredde og højde i forhold til hinanden, hvilket beholder

billedformatet. Når de er fravalgt, kan de justeres uafhængigt af hinanden.

I Venstre side:

R _Rotation. Roterer laget med et angivet antal grader i forhold til det valgte punkt.

S — Skæring. Forskyder lagindholdet med et angivet antal grader i forhold til det valgte punkt

L — Længde. Erstatter forskydning (S), når en ret linje er valgt ved hjælp af Flyt - værktøjet. 

Giver dig mulighed for præcist at justere linjens længde. Anchor point ændrer udseende for lige linjer.

Feks. et billede er 700 x 500  ... Det ser sådan ud som her under:

      

Nu vælger jeg at Duplicate og så skal den være 10 pixel mindre i alle sider Se midterste billede her over teksten.

Jeg vælger at duplikere  det nye lag og det skal være 10 pixels mindre end det. Se tredie billede over teksten

 

Tilbage

 

Rehders-Design

©