Trykket navn
 
Du kan hente filerne her
 
  1. Åben arbejdsbilledet og duplicate det 10 gange så du har 11 lag
 
2. Luk alle baggrundslag lag fornær det underste.
 
3. Tag text Tool og sæt disse indstillinger:
 
 
4. Skriv dit navn på billedet for neden til højre
 
5. Gå til Layerpaletten ... højreklik ...Convert to raster layer
 
5. Bliv i Layerpaletten ...højreklik på tekstlaget ... Duplicate 10 gange så du har 11 lag
 
6. Luk alle tekstlag fornær det underste af dem.
 
7. Sæt tuben med kvinden på et nyt layer og resize den til ca. 45%
 
8. Duplicate 9 gange så du har 10 lag med kvinden
 
9. Luk kvindelagene fornær det underste kvindelag.
 
10. Træk lagene med kvinderne ned så de ligger som hver tredie layer, og
 baggrundene så de ligger i bunden. Med andre ord sådan:
 
11. Stil dig på underste åbne lag med teksten 
 
12. Tag Mesh Warp Tool og sæt disse indstillinger:
 
 
13. Tag fat i den lille firkant som den gule finger peger på:
 
 
14. Træk den lidt ned, så ser det sådan ud:
 
 
15. Stil dig på det underste kvindelag
 
16. Ryk kvinden ned så hendes fod træder på de bogstaver der er trykket ned,
se på billede1 her under.
 
1. 
 
17. Stil dig på underste layer ... Merge visible
 
18. Luk det mergede layer
 
2.
 
19. Åben næste lag med dit navn en baggrund og kvinde
 
20. Sæt kvinden som du ser på billede 2 . Husk at hun hopper
 så ryk hende op som på mit billede
 
21. Merge visible
 
22. Luk laget
Nu har du 2 mergede lukkede lag
 
23. Åben næste lag med baggrund,dit navn og næste lag med kvinden
 
24. Stil dig på laget med navnet
 
25. Tryk navnet ned med Mesh Warp som du gjorde før. Se billede 3 her under
 
3.
 
26. Stil dig på laget med kvinden og ryk hende ned på de trykkede bogstaver
 
27. Merge visible
 
28. Luk laget
Nu har du 3 mergede lukkede lag
 
29. Åben næste lag med baggrund,dit navn og næste lag med kvinden
 
30. Stil dig på laget med kvinden
 
31.Gå op i Image ... Mirror
 
32. Ryk kvinden på plads som du ser på billede 4
 
4.
 
33. Merge visible
 
34. Luk laget
Nu har du 4 mergede lukkede lag
 
35. Åben næste lag med baggrund,dit navn og næste lag med kvinden
 
36. Stil dig på laget med dit navn
 
 
37. Tag Mesh Warp Tool og tryk navnet ned som du ser på billede 5 her over
 
38. Stil dig på laget med kvinden
 
39. Gå op i Image ... Mirror
 
40. Ryk kvinden ned så hendes fod træder på de bogstaver der er trykket ned
 
41. Merge visible
 
42. Luk det mergede layer
Nu har du 5 mergede lukkede lag
 
43. Åben næste lag med baggrund,dit navn og næste lag med kvinden
 
44. Stil dig på laget med kvinden
 
45. Gå op i Image ... Mirror
 
46. Ryk kvinden på plads som du ser på billede 6
 
 
 
47. Merge visible
 
48. Luk laget ... nu har du 6 lukkede lag
 
49. Åben næste lag med baggrund,dit navn og næste lag med kvinden
 
50. Stil dig på laget med dit navn
 
51. Tag Mesh Warp Tool og tryk navnet ned som du ser på billede 7
 
7.
 
52. Ryk kvinden ned så hendes fod træder på de bogstaver der er trykket ned
 
53. Merge visible
Nu har du 7 mergede lukkede layer
 
54. Nu skulle du være inde i vanen så du kan huske det du har gjort.
 
Gør det samme med de sidste layer, de skal se sådan ud:
 
8.
 
9.
 
10.
 
Husk at lukke lagene hver gang du har merge visible dem
 
Til sidst vil der være et baggrundslayer og et tekstlayer
 
Merge visible de to layer
 
67. Til slut: åben alle  lag og gem dit billede som Psp Animation Shop
 
Åben dit billede i Animation Shop
 
1. Gå op i Edit .... select all
 
2. Gå op i Animation ..... Frame properties
 
3. Sæt tallet til 60 og tryk ok
 
 Tryk på den hvide pil for oven og tryk så på billedet  som ligger til sidst, uden damen
 
 
Gå op i Animation ..... Frame properties
 
Sæt tallet på 200. Pas på ikke at få rykket det
 
4. Gem din animation
 
 
 
 
Rehders-Design
©