FairyPoppet1-jc.psp, 12-5-06cebarre2_sw  og    XBA~ Indigo Wake Unicorn Wind 8-1.psp er tuber.
Unicorngirl.gdr skal du importere i gradienter under knappen Edit.
Plugins LenK og FM Tile Tools kan du hente her Hvis det ikke er på linket, så søg det på nettet
 
Matrialet kan du hente  
 
1. Opret et nyt Image 700x575
 
2. Gå til gradienter ... find gradienten: Unicorngirl
 
 
3. Fyld billedet med den
 

4. Gå op i Effect ... plugins ... L en K ... Zita
 
 

5. Opret et nyt layer
 
6. Tag Selections Tool rectangel ... sæt ellipse på
 
7. Lav en aflang selection ca. som her. Det har ingen betydning om den er lige i midten.
 
 
8. Fyld selectionen med gradienten
 
9. Gå op i Selections ... Select None
 
10. Gå op i edit ... copy
 
11. Gå i edit ... paste as new layer
Denne nye ellipse lægger sig automatisk i midten
 
12. Gå ned på underste ellipselag og delete laget
 
13. Stil dig nu på det nye ellipselag
 
14. Gå til layerpaletten ... højreklik ... Duplicate
 
15. Sæt laget Blend mode: Screen
 
16. Sæt laget opacity til ca. 20
 
17. Luk underste layer og merge visible
 
18. Åben laget igen
 
19. Sæt tuben 12-5-06cebarre2_sw.psp på et nyt layer:
 
 
20. Sæt laget Blend Mode: Overlay
 
21. Gå op i Effect ... Plugins ... FM Tile Tools ... Blend Emboss:
 
 
 
22. Sæt tuben  XBA~ Indigo Wake Unicorn Wind 8-1.psp på et nyt layer
 
23. Gå op i Image ... Mirror 

24. Gå op i Image ... Resize 84% og Sæt tuben på plads som her:
jeg har sat en selection så du bedre kan se hvor den skal sidde.
 
25. Sæt laget  Blend Mode ... multiply
 
26. Gå til layerpaletten ... duplicate
 
27. Sæt dette lag Blend Mode ... Luminance
 
28. Stil dig på Ellipselaget:
 
29. Tag Magic Wand ... Tolerence og Feather 0
 
30. Tryk uden for ellipsen
 
31. Gå nu til layerpaletten ... tryk på laget med træerne og tryk Delete
 
32. Tryk så på de to Unicornlag og tryk Delete
 
33. Stil dig nu på Ellipselaget igen
 
34. Gå op i Selections ... Invert
 
35. Gå op i Effect ... 3Deffect ... Drop shadow med disse indstillinger:
Sæt farven til #6a0405
Vertical 1
Horizontal -1
Opacity 58
Blur 31.88
 
36. Gå op i Selections ... Select None
 
37. Sæt tuben FairyPoppet1-jc.psp på som du ser på mit færdige billede.
 
38. Gå op i Image Add Border ... sæt tal til 1 ... sort farve ... hak i symmetric
 
39. Gå op i Image Add Border ... sæt tal til 10 ... farven skal være denne: #ae9abe
 
40. Tag Magic Wand og tryk i den lilla bord
 
41. Gå op i Effect ... Reflections Effect ... Kaleidoscope
 
Det kan godt være at din ser anderledes ud end min, for det afhænger af hvor man sætter tuberne.
 
 
42. Gå op i Selections ... Select None
 
43. Sæt dit navn på billedet
 
 
 
 
Rehders-Design
©