Rosenglobe
 
Matrialerne hentes her
Pladser classicbg2-jette.PspGradient  i din Gradient mappe
Sommerfugl åbnes i Animationshop sidst i tutten
V~FirstbloomRedRose.psp, SandraKuck~LilAngels021~SLH og
Hand with Globe In Layers_For Tutorial_patao.psp er tuber
Reflet skal pakkes ud og mappen skal lægges i programmer.
Når det skal startes så tryk på filen reflet.exe
 
Når du laver denne opgave så skal du huske at hele hånden skal
være inden for rammen.
 
1. Åben tuben V~FirstbloomRedRose.psp
 
2. Opret et nyt layer
 
3. Fyld med denne farve:  #f1f3b1
 
4. Gå i layers ... Arrange ... Send to bottom
 
5. Tag crop Tool og beskær billedet sådan:
 
 
6. Merge visible og gem billedet som Psp animations shop
--------------------------------------------------------------------------------
Reflet
 
7. Åben Programmet Reflet
 
8. Tryk på Exefilen og programmet åbnes
 
9. Tryk på den gule mappe for oven
 
10. Find all images under filtype (står for neden)
 
11. Find nu dit pspbillede der, hvis du ikke kan se det, så må du
først eksportere det til jpg.
 
12. Sæt indstillinger sådan:
 
 
13. Tryk på disketten og sæt indstillinger sådan:
 
 
14. Tryk ok og gem på næste skilt
 
15. Tryk no på sidste Skilt
 
16. Åben billedet i Animationsshop
 
17. Gå op i Edit ... Select all
 
18. Export Frames .... Paint Shop Pro
Hvis du ikke kan eksportere til Psp kan du select all ... Copy
Gå ind i Paint Shop Pro
Gå op i Edit ... Paste as new Image.
 
19. Nu skulle animationen gerne ligge i PSP med 3 lag
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
20. Åben Pspfilen: Hand with Globe In Layers_For Tutorial_patao
 
 
21. Stil dig på underste layer
 
22. Opret et nyt layer
 
23. Gå op på globelaget
 
24. Tag Magic Wand og tryk uden for globen
Tolerence og Feather skal stå til 0
 
25. Gå i Selections ... Invert
 
26. Gå i Selections ... Modify ... Contract 2
 
27. Gå op i Selections ... Load Save Selection ... Save Selection to Alpha Cannel
Husk hvis du trykker undo lige efter, så har du ikke selectionen i Alpha
Cannel mere
 
28. Stil dig på det tomme layer under globen
 
29. Fyld med denne farve:  #f1f3b1
Hvis du ikke kan fylde laget, så luk laget med glas.
Husk at åbne det igen.
 
30. Select None
 
31. Luk globelaget og det øverste lag
 
32. Stil dig på underste layer og Merge visible
 
33. Luk det mergede lag og åben de to andre layers
 
34. Stil dig på  globelaget og Merge visible.
 
35. Nu ser det sådan ud:
 
 
36. Luk begge layers
 
37. Duplicate begge layers 2 gange så du har 3 af hver
 
38. Åben underste layer og et globelayer
 
39. Stil dig på underste layer
 
40. Gå nu over på underste layer af animationen med rosen
 
41. Gå op i Edit ... Copy
 
42. Tryk nu på den blå linie øverst på det store billede for at aktivere det
 
43. Gå op i Edit ... Paste as new layer
 
44. Tag move og ryk roselaget ned sådan her:
 
 
45. Gå op i selections ... Select All
 
46. Gå op i selections ... Float
 
47. Gå op i selections ... defloat  (hvis muligheden er der)
 
48. Lad Selectionen blive på
 
49. Opret et nyt layer
 
50. Gå nu over og stil dig på nr. 2 lag nedefra på roseanimationen
 
51. Gå op i Edit ... Copy
 
52. Aktiver nu det store billede
 
53. Gå op i Edit ... Paste into Selection
 
54. Opret et nyt layer
 
55. Gå nu over og stil dig på øverste lag på roseanimationen
 
56. Gå op i Edit ... Copy
 
57. Gå nu over på det store billede
 
58. Gå op i Edit ... Paste into Selection
 
59. Select None
 
60. Stil dig på underste roselag
 
61. Kopier nu tuben:  SandraKuck~LilAngels021~SLH  til et nyt layer
 
62. Sæt tuben lidt ned i Opacity så du kan se blomsten igennem englen
 
63. Tag Eraser Tool (viskelæderet) sæt hardness på 50 og Opacity på 90
size til ca 22 eller det der passer dig bedst.
 
64. Visk det ud på pigen som sidder oven på blomsten og sæt laget Opacity til 100 igen
 
65. Duplicate laget 2 gange så du har 3 lag med englen
 
66. Gå op i Selections ... Load/Save selection... Load Selection from Alpha Cannel.
 
67. Tryk på Load.
 
68. Gå op i Selections ... Invert
 
69. Stil dig nu på skift på lagene med rosen og tryk Delete. Tryk kun en gang delete på hver roselag.
 
70. Select none
 
71. Nu skal du rykke lagene på plads så de sidder skiftevis sådan:
Sørg for at roselagene stadig ligger i den rækkefølge som nu, af
hensyn til animationen.
 
 
72. Luk alle layer fornær de 4 underste
 
73. Merge Visible
 
74. Luk laget og åben de 4 næste
 
75. Merge Visible
 
76. Luk laget og åben de sidste 4 lag
 
77. Merge Visible
 
78. Nu har du 3 mergede layers
 
79. Åben alle layers
 
80. Opret et nyt layer
 
81. Gå i layers ... Arrange ... Send to bottom
 
82. Gå til Gradient og sæt disse indstillinger:
 
 
83. Fyld laget med Gradienten
 
84. Sæt dit navn på med små bogstaver i form af farve eller vandmærke
 
85. Duplicate laget 2 gange så du har 3 lag
 
86. Gå op i Select all
 
87. Stil dig på et globelag og gå op i Select ... Modify ... Select selections Borders ... sæt tal på 15
 
88. Gå op i Kaleidoscope:
 
 
89. Gå op i Effect... 3D Effect ... Inner Bevel:
 
 
90. Gå på de andre 2 globelag og giv samme
Kaleidoscope og samme Inner Bevel.
 
91. Select None
 
92. Sæt baggrundslagene på plads under globerne
 
93. Luk alle lag fornær et baggrundslag og et globelag
 
94. Merge visible
 
95. Luk laget og åben de næste to
 
96. Merge visible
 
97. Luk laget og åben de sidste to
 
98. Merge visible
 
99. Åben alle lag
 
100. Gem billedet som Psp Animationsshop
 
101. Gå i Animationsshop og åben det færdige billede
 
102. Åben nu også tuben sommerfugl i Animationsshop, og det er den
du skal stå på nu.
 
103. Gå op i Edit ... Select all
 
104. Gå op i Edit ... Copy
 
105. Tryk nu på den blå linie for oven på globebilledet
 
106. Gå op i Edit ... Select all
 
107. Gå op i Edit ... Paste into selected frame
 
108. Tryk der hvor sommerfuglen skal sidde ... se på mit billede
 
109. Gå op i Animation ... Frame Properties ... sæt tal på 20
 
110. Gem billedet.
 
 
Tilbage
 
 
 
Rehders-Design
©